Gaujienas internātpamatskolas

Skolas padomes sastāvs

2018./2019. mācību gadam

 

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Santa Šeptere

Skolas padomes vadītāja

vecāks

2.

Veneranda Kustova

Apes novada domes deputāte

3.

Vita Andersone

skolas direktore

4.

Gunta Dumarova

direktores vietniece izglītības jomā

5.

Marta Zirne

direktores vietniece audzināšanas jomā

6.

Guntis Solovjovs

direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

7.

Dagnija Lukjanoviča

 sociālais pedagogs

8.

Vineta Valtiņa

vecāks

9.

Lilija Pliškina

Skolas arodbiedrības pārstāve

10.

Linda Lukjanoviča

vecāks

11.

Sanita Rozniece

vecāks

12.

Linda Lejasmeijere

Skolēnu pārstāvis

13.

Aiga Bērziņa

BSAC ‘’Gaujiena’’ sociālā aprūpētāja