Gaujienas internātpamatskolas padomes sastāvs
2017/2018 m.g. 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Santa Polozova

Skolas padomes vadītāja

vecāks

2.

Vineta Valtiņa

vecāks

3.

Veneranda Kustova

Apes novada domes deputāte

4.

Vita Andersone

skolas direktore

5.

Gunta Dumarova

direktores vietniece izglītības jomā

6.

Marta Zirne

direktores vietniece audzināšanas jomā

7.

Guntis Solovjovs

direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

8.

Dagnija Lukjanoviča

 sociālais pedagogs

9.

Linda Lukjanoviča

vecāks

10.

Sanita Rozniece

vecāks

11.

Daina Legzdiņa

Skolēnu pārstāvis

12.

Aiga Bērziņa

Bērnu sociālās aprūpes centra sociālā aprūpētāja

13.

Lilija Pliškina

Arodbiedrības pārstāve