Gaujienas internātpamatskolas

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2016./2017.m.g.

 

Diena

Laiks

Nosaukums

Vieta

Vadītājs

Pirmdiena

14:20- 15:00

Sporta pulciņš 7.-9. klasei

Sporta zāle

R. Graudiņa

Dejas 1.a-3.a

Zāle

G. Briede

14:30- 15:30

Rokdarbi

Mājturības un teh. kab.

M. Guoģe

15:10- 15:50

Dejas 4.a-6.a

Zāle

G. Briede

Otrdiena

13:30- 15:30

Floristika

Arodapmācības klase

D. Lubūze-Vizuliņa

13:30-14:10

Prieks muzicēt

Mūzikas kab.

  1. Lūse

14:20- 15:00

Ansamblis 1-4. klasei

Mūzikas kab.

A.Lūse

Trešdiena

13:30- 14:10

Laiks grāmatai ( 2;3.a kl.)

1.-3.kl. latviešu v. kab.

I. Berķe

14:10-15:00

Dejas 1.a-3.a

Zāle

G. Briede

Ceturtdiena

13:30- 14:10

Zīmēsim angliski

Vizuālās m kab.

D.Lazdiņa

14:10- 15:00

Sporta pulciņš 4.-6. klasei

Sporta zāle

R. Graudiņa

15:10- 15:50

Ansamblis 5.-9. Kl.

Mūzikas kab.

A.Lūse

13:20-

Jaunatnes darba koordinators

4. kl. kab.

A. Andersone

15:10- 16:00

Nāc! Piedalies!

Ķīmijas kab.

V. Zīle

Direktora vietniece izglītības jomā G. Dumārova