Labo darbu nedēļa

 

 

     Labs darbiņš, kas padarīts ar prieku. Tieši ar šādu moto, mūsu skolas bērni iesaistījās "Labo darbu nedēļā", kas norisinājās no 7.oktobra līdz 13.oktobrim.  Ar saviem labajiem darbiem-sakopām skolas apkārtni un iepriecinājām savas skolas pensionētos skolotājus, kas dzīvo blakus skolai.

       Otrdien skolotāja Ruta ar 1.a-5.a.klases skolēniem cītīgi strādāja skolas teritorijā un vāca sakritušās lapas.Lai arī laika apstākļi nebija no tiem patīkamākajiem, skolēni ar prieku iesaistījās darbā. Trešdien labos darbus turpināja "C" klases skolēni ar skolotājām Dainu un Liliju. Šīs dienas labais darbs tika veltīts mūsu skolas skolotājiem-pensionāriem, kas dzīvo blakus skolai. Tika sakopta mājas apkārtne-sakasītas sabirušās lapas, sanesta malka un ūdens. Trešdienas vakara -labais darbs bija skolēnu atbalsts mūsu hokejistiem. Skolēni mēroja garu ceļu uz Rīgu, lai atbalstītu hokejistus.Paldies skolotājām Rutai un Ilutai, kas pavadīja skolēnus.

    Labos darbus turpinājām ceturtdien. 1.a-5.a.klases skolēni ar skolotāju Andu cepa keksiņus, lai sagādātu garšīgu pārsteigumu mūsu bijušajiem skolas skolotājiem, kas tagad ir pensijā. Piektdien no rīta 1.a-4.a.klases skolēni ar skolotājām Andu un Rutu devās ciemos pie skolotājiem. Neviltots un sirsnīgs bija skolotāju prieks, par sagādāto pārsteigumu. Apciemojām tuvākos skolotājus, kas dzīvo blakus skolai- Aidu Aizupieti, Ainu Kazaini, Ernu Zariņu, Mirdzu Āboliņu, Modrīti Kasparkēviču, Modri Berķi un bijušo skolas direktoru Daumantu Avenu ar kundzi Lilitu Avenu.

       Gandarījums par paveikto ir ne tikai saņēmējiem,bet arī darītājiem. Esam lepni par savu skolu, skolas apkārtni un to labo, kas mums ir apkārt.

Skolotāja Anda Andersone

Mācību ekskursija

 

 

26.septembra rīts 1.a-5.a.klases bērniem un audzinātājām iesākās ļoti agri,  jau 7.00 sākās garais ceļš uz Tērvetes Dabas parku. Mācību ekskursija tika veidota, vadoties uz kompetenču pieeju. Mēs audzinātājas vēlējāmies radīt un pilveidot izglītojamajos interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā.  

Ierodoties Tērvetes Dabas parkā – Pasaku bānītis mūs aizveda uz pirmo mācību klasi – „Zaļo klasi”- šeit  mēs iepazinām meža draugus un nedraugus, dzīvnieku daudzveidību un uzzinājām, kā kopt un gudri apsaimniekot Latvijas vienu no lielākajām bagātībām – mežu.

Uz nākošo klasi ceļu turpinājām ar kājām. Pa ceļam ieraudzījām kādu sēni, kādu rūķi, kas rādīja ceļu, lai veiksmīgi nonāktu „Rūķu pilsētiņā –ČIEKURE”. Pilsētā iepazināmies ar  dažādiem kvartāliem: pasta kvartālu, diviem ēstuvīšu kvartāliem, ceļotāju un zinību kvartālu, audēju, pinēju, namdaru un mežinieku kvartālu, dziednieku kvartālu un tirgus laukumu. Bija arī rūķu pils un sporta laukums, kā arī vecpilsēta. Paciemojušies un iepazinušies ar jauko pilsētiņu-devāmies uz nākošo klasi.

Tērvetes skatu tornis bija nākošā klase- drosmīgākie devāmies pa 153 koka pakāpieniem,lai nokļūtu 39m augstajā tornī. No torņa pavērās plašs skats uz Zemgales ainavu un Sprīdīša Laimīgo zemi.

Rūķīšu mežā bija nākošā klase-varējām iepazīt seno ēku nosaukumus, senus darbarīkus, piemēram, kā agrāk zāģēja malku. Pabijām Rūķu sētā, kur rūķi audzē aitiņas un trusīšus.

Rūķīšu mežam mājām ardievas, un tālāk nonācām nākošajā klasē-„Pasaku mežā”. Pasaku mežā sastapām ne tikai koka skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces Annas Brigaderes lugu varoņus – Sprīdīti un Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, Anneli ar draudzenēm, bet arī "dzīvu" pasaku tēlu-Velnu. Velns izrādīja savu mājokli, bēdājās, ka ragana viņu esot pametusi vienu, gribēja kādu no mums paturēt, bet mēs nebijām ar mieru. Malām velna miltus, un pat tos nogaršojām. Velns pārbaudīja mūsu lokanību un mēs velna. Uz atvadām-visiem gribējās samīļot velnu.

Pasaku meža burvību paņēmām līdzi uz nākošo klasi-„Atrakciju parks”. Atrakciju parkā bija iespēja iziet dažādus labirintus, izšūpoties, vai vienkārši baudīt silto rudens saulīti.

Mūsu mācību ceļojums bija galā. Cik daudz ieguvām, cik atcerēsimies no redzētā un dzirdētā, ir atkarīgs no katra paša.

Kurš var saskaitīt cik mācību priekšmetu stundas apmeklējām?

Pasaku vilcieniņš izveda mūs no pasakainā Tērvetes Dabas parka. Laimīgi, apmierināti, ar jaunām vai atsvaidzinātām zināšanām varējām doties mājup.

Paldies skolas direktorei par atbalstu mācību ekskursijas organizēšanā.

1.a.-5.a.klases audzinātājas Anda Andersone un Ruta Graudiņa

Olimpiskā diena Gaujienas pamatskolā

 

Olimpiskā diena ‘’TU VARI, JA TU DARI’’ Gaujienas pamatskolā.

Sporta skolotājas Ruta Graudiņa un Anda Andersone ierosināja un izplānoja ‘’Olimpisko dienu 2019‘’ kā kopīgu darbošanos, kas vērta uz kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvi. Skolēni darbojās 6 grupās.

Lielajiem puišiem patika nodarbība Sports-spēks, kurā spieda svaru stieni no guļus stāvokļa uz reižu skaitu, bet mazākie skolēni cilāja hanteles.

Nodarbībā Sports-tālākais lēciens skolēni leca trīs lēcienus no vietas. Mērijām, pierakstījām un noslēgumā skolotāja izrēķināja katras klases vidējo lēciena garumu un vidējo pacelto kilogramu daudzumu.

Grupā Vēsture skolēni iepazinās ar Olimpisko spēļu vēsturi. Burtu režģos bija jāmeklē vārdi saistībā ar Olimpiskajām spēlēm un darba lapās pareizi jāsakārto vārdi, kuri saistīti ar konkrēto sporta veidu. Arī skolēni paši veidoja burtu režģus ar senās Grieķijas sporta veidu nosaukumiem.

Grupā Mūzika skolēni jau nedēļas gaitā mācījās Renāra Kaupera dziesmas "Esam Un Būsim’’ tekstu. Nodarbības laikā skolēni kopā ar skolotājām kopīgi dziedāja, kustējās un dejoja.

Kārtīgiem sportistiem ir jālieto veselīga pārtika. Par pārtikas nozīmi un ietekmi uz cilvēka organismu strādāja divas grupas. Pirmsskolā iepazīstināja bērnus ar Latvijā audzētiem dārzeņiem, mācījās tos atpazīt, tīrīt un savērt uz kociņiem. Toties Cerību bērni izbaudīja veselīgo dārzeņu un augļu garšas un krāsas atšķirības. Arī šajā grupā veselīgo pārtiku skaisti sagrieza un noformēja uz traukiem, lai dienas noslēgumā pacienātu visus sportiskos dalībniekus.

Visas darbības tika fotografētas un filmētas, lai vēlāk varētu dokumentēt, veidojot prezentācijas un filmiņas.

Kopīgi vingrojām, dziedājām un fotografējāmies Olimpiskajos apļos. Lai apļi būtu krāsaini, bērni kopā ar internāta skolotājām bija sagatavojuši karodziņus.

Šī bija savādāka mācību diena skolā, kas prasīja skolotājiem lielāku sagatavošanos un sadarbību. Prieks par sasniegto rezultātu!

Dienas gaitā atradām laiku arī otrai aktivitātei, kura saistīta ar pasaules Talkas dienas akciju ‘’Laimes koki”. Pie skolas ir absolventu stādīta bērzu birztaliņa, kuru šogad papildinājām ar jauniem kociņiem. Lai izauklē un savos zaros šūpo mūsu bērnu sapņus un cerības.

Paldies visiem dienas dalībniekiem!

Direktore Vita Andersone


Rudens darbu izstāde

 

      Rudens lapu, asteru un dāliju krāšņumā ir pagājušas jau divas mācību nedēļas skolā. Skolēni jau paspējuši nopelnīt pirmos vērtējumus, skolotājas aktīvi plāno stundu un ārpusstundu darbu, tikai mūsu vilciens nedēļu stāvēja bez pasažieriem. Ar skolēnu un skolotāju radošo izdomu, mūsu vilciena vagoni atkal ir ar pasažieriem.

      Pašā pirmajā vagonā ir apmeties gulbis, kurš visus mūs vēlas aizvest uz Laimīgo zemi-ko sauc par mājām. Paldies sk.Dacei Lubūzei-Vizuliņai par ieguldīto darbu. Otrajā vagonā ir ierāpojis "Lielais zirneklis", kurš tapa ar "b" klašu meiteņu atbalstu. Nākošajā vagonā vietu ieņem "Dārznieku ģimene" no 1a-5a.klases. Ceturtais vagons atvēlēts pirmsskolas mazajai ežu ģimenei. Piektajā vagonā atrodas 6a.- 9a.klašu grupas lielā ežu ģimene. Nākošajā vagonā omulīgi jūtas "C" klases bērnu un audzinātāju veidotā Dārzeņu ģimenīte. Un pēdējo vagonu aizņem "Sociālā aprūpes centra" bērnu un darbinieku veidotās kompozīcijas. Paldies visiem, kas radoši darbojās, lai vilciens būtu piepildīts ar rudenīgi krāšņiem pasažieriem.


Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersones

Mēs varam – sporta spēles Valmierā

 

     “Mēs varam”. Mācību gads ir sācies un Gaujienas pamatskolas skolēni 7. un 8.septembrī jau piedalījās pirmajās sacensībās. Kā jau katru gadu iesākoties skolai Valmierā tiek rīkotas sporta aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām, mūsu skolas bērni jau tajās piedalās vienpadsmito gadu. Sacensībās bērni pilnveido savas prasmes vieglatlētikas disciplīnās, kā arī Bocces spēlē. Neizpalika arī satikšanās ar draugiem un jaunu draugu iegūšana. Liels paldies bērniem par piedalīšanos un skolas goda aizstāvēšanu.

 Sporta skolotāja Ruta Graudiņa

Pirmā skolas diena Gaujienas pamatskolā

 

 

Pēc krāsainiem piedzīvojumiem pavadītas vasaras, ar krāsainām gladiolām un asterēm, ar smaidīgām bērnu acīm un saviļņojumu vecāku un skolotāju sejās tika sagaidīts 2.septembris Gaujienas pamatskolā.

Sākoties jaunam darba cēlienam pie skolas bija piestājis vilciens. Vilciena vagonus piepildīja mūsu brašie astoņi pirmklasnieki.

Ar pārliecību par visu labo, sākam jauno mācību gadu, jo – kā soli spersim, tā ceļu veiksim!

Lai PIRMAI klasei pietiek pacietības, lai DEVĪTIEM centības ir daudz, lai SKOLOTĀJIEM pietiek izturības mācot, un VECĀKIEM, lai mīlestības daudz!

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone