Popiela – Dziesmu karuselis caur gadalaikiem

 

 

     28.janvāra pēcpusdienā visi tikāmies Popielas pasākumā "Dziesmu karuselis caur gadalaikiem". Prāta Vētras dziesma "Ziema" skanēja no Daniela /7.kl./, Mārtiņa /7.kl./,Valtera /6.kl./, Lindas /8.kl./, un Madaras /9.kl./.
A-Eiropas dziesmu "Zima Zima"- atveidoja Linda /8.kl./, Madara /9.kl/, un Samanta /7.kl./.
"B" klašu bērni mūs aizveda vasarā, kur varēja peldēt- "Baby shark dance"
    Par silto pavasari lika aizdomāties Linda /8.kl./ un Madara /9.kl./, kuru izpildījumā dzirdējām dziesmu "Pavasaris"-Aija Andrejeva un Gora Gora.

Toties "C" klases bērni pārvērtās mazos kukainīšos, kas ļoti gaida pavasari. Viņu izpildījumā dzirdējām dziesmu "Pieci mazi kukainīši".
      Noslēgumā varējām baudīt visu četru gadalaiku burvību 1.-5.klases bērnu izpildījumā. Viņu dziesmu popūrijā bija dziesmas no Dzeguzītes repertuāra, dziesma par Sniegavīra sapni, Genoveva, dziesmiņa no multfilmas "Nu pagaidi tikai", Rīgas Viļņu dziesma "Pavasaris", Te atkal es Jānītis.
Paldies visiem dalībniekiem- par priekšnesumiem, audzinātājām par atbalstu, skatītājiem par labiem vārdiem, paldies vecākiem par klātbūtni pasākuma laikā.


Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone

Ziemassvētku pasākums  – Sniegbaltītes skola

 

Diktātu konkurss

 

 

            12. novembrī skolā organizējām diktātu konkursu.   

            Diktāta rakstīšanas mērķis bija attīstīt latviešu valodas rakstītprasmi, veicināt zināšanu, pareizrakstības prasmju un iemaņu izmantošanu konkursā, kā arī veidot cieņu pret dzimto valodu.

            Rakstījām šī gada pasaules diktāta tekstu /N. Ikstena ,,Sēņu diktāts”/, ievērojot atbilstību mācību priekšmeta standartam, skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu apguves normām.

            Atzinība Dainai Legzdiņai (9.a kl.), Lindai Lejasmeijerei (8.a kl.), Samantai Tkačenko (7.a kl.), Oskaram Debenko (7.a kl.), Kitijai Ceriņai (5.a kl.).

            III vietu ieguva Raivis Gasners (6.a kl.), Edgars Zelčs (8.a kl.), Simona Tkačenko (9.a kl.). II vietu ieguva Alekss Ungers (8.a kl.), I vietu – Madara Ozola (9.a kl.).

            Visi dalībnieki saņēma vērtējumu e-klases žurnālā, bet veiksmīgākie rakstītāji – pārsteiguma balviņas skolas darba līnijā.

Latviešu valodas skolotāja Vita Peneze

 

Praktiska nodarbība skolas medicīnas kabinetā

 

 

            Audzināšanas stundu un sociālo zinību  mācību saturs tiek realizēts dzīvē – praktiska nodarbība skolas medicīnas kabinetā.

            Kad ar mums vai mūsu līdzcilvēkiem atgadās nelaimes gadījums, sadzīves trauma vai rodas kādas veselības problēmas, vispirms par pirmo glābēju izvēlamies mājas aptieciņu. Ir svarīgi zināt, kas tajā atrodas un kur to atrast nepieciešamības gadījumā.

            Mācību stundās iegūtās zināšanas skolēniem uzskatāmi demonstrēja ārsta palīgs Solvita  Korobova. Izglītojamie praktiski iepazinās ar mājas aptieciņas sastāvu, piemēram, gan ar pārsienamiem materiāliem (marles saitēm, marles kompresēm, brūču plāksteriem, tīklveida pārsēju, leikoplastu), gan ar brūču dezinficējošiem līdzekļiem, sāpes remdējošiem, temperatūru pazeminošiem medikamentiem, medikamentiem  alerģisku reakciju gadījumos, medikamentiem kuņģa – zarnu trakta traucējumu gadījumos. Pārbaudīja to derīguma termiņu, kā arī vēlreiz atgādināja, kā pareizi uzglabā dažādus medikamentus, kā nederīgus medikamentus iznīcina. Skolēni praktiski, ar lielu aizrautību paši kārtoja mājas aptieciņu.

            Nodarbības izskaņā secinājām, ka veselības atgūšanā mājas aptieciņa var būt lielisks palīgs, bet nedrīkst aizrauties ar pašārstēšanos, jāvēršas pēc padoma pie ģimenes ārsta vai farmaceita.

            Paldies ārsta palīgam Solvitai Korobovai un internāta skolotājai Daigai Jaunbērziņai!

Skolotāja Vita Peneze

Karjeras nedēļa

 

 

                Karjeras nedēļas noslēgumā matemātikas un latviešu valodas stundas 8.a un 9.a klases izglītojamiem bija veltītas nākotnes profesiju iepazīšanai, akcentējot, cik svarīgi ir jau šobrīd apzināties un attīstīt specifiskas kompetences, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē. Liela nozīme būs sadarbības prasmēm, digitālām prasmēm, prasmei ātri pielāgoties, tikt galā ar dažādām situācijām, kā arī nepārtraukti mainīties un profesionāli pilnveidoties.

                 Radošā un atraktīvā veidā jauniešiem laiks pagāja nemanot.

                Stundas noslēgumā visi aizrautīgi dziedājām dueta Sandra dziesmu ,,Darbs”.

https://www.youtube.com/watch?v=vTGTXkbYSLc

                Priecājamies, ka dažiem skolēniem šīs nedēļas pasākumi likuši aizdomāties gan par savas karjeras veidošanu, gan palīdzēs izvēlē un lēmumu pieņemšanā.

Skolotājas Gunta Briede, Vita Peneze

Pasākumi rakstnieka Kārļa Skalbes piemiņai

 

 

            Sagaidot rakstnieka Kārļa Skalbes 140. dzimšanas dienu, Gaujienas pamatskolā organizējām vairākus pasākumus, veltītus latviešu pasaku ķēniņam.

             5.a – 9.a klases un 8.b – 9.b skolēni piedalījās konkursā ,, Kārlim Skalbem – 140”, organizējām arī Kārļa Skalbes pasaku kino pēcpusdienu, kurā varēja piedalīties dažāda vecuma interesenti.         

            Latviešu valodas un literatūras kabinetā no 10.oktobra līdz 8.novembrim izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar rakstnieka, dzejnieka, publicista grāmatu izstādi, mācību stundās klausīties literāro pasaku fragmentu, dzejoļu un dziesmu ar Kārļa Skalbes vārdiem audio ierakstus.

            Gatavojoties konkursam, visi izglītojamie noskatījās LTV videomateriālu par dzejnieka biogrāfiju, kā arī literatūras skolotājas sagatavoto prezentāciju par rakstnieku. Konkursa dalībnieki saņēma 24 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus par K. Skalbes dzīvi, personību un daiļradi. Izpildes laiks bija 2 nedēļas.

            Konkursā labākos rezultātus ieguva 9.a klases skolnieces Simona Tkačenko, Daina Legzdiņa, Madara Ozola, 7.a klases skolniece Samanta Tkačenko, 8.b klases skolniece Veronika Kivkucāne. Atzinība 8.a klases skolniecei Lindai Lejasmeijerei un 5.a klases skolniecei Kitijai Ceriņai, 8.b klases skolēniem Amandai Sidrabkalējai un Uvim Pavāram.

            Pasaku kino pēcpusdienā skolēni ar interesi noskatījās animācijas studijas ,,Dauka” filmu ,,Kaķīša dzirnavas”, režisora Arnolda Burova leļļu filmu ,,Pasaka par vērdiņu”, režisores Rozes Stiebras filmu ,,Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”. Izglītojamie novērtēja pasakās izteikto atziņu aktualitāti mūsdienās.         

Literatūras skolotāja Vita Peneze

Latvijai – 101!

 

 

Ir uz pasaules Meitene maza,

Kura mums katram saka

Es esmu Tava.

Viņas dzeltenie mati ir kā saule,

Kas mums katru rītu pretī māj.

Viņas tērps ir kā zaļais mežs,

Kam garām bieži ejam.

Šī meitene mums katram ir tikai viena,

Un tā ir mūsu Dzimtene.

 

Krāšņos ziedus dārzos nokodusi salna, vējš aizpūtis

krāsainās koku lapas. Taču pelēkajā 18.novembra

rītā krāšņi plīvos sarkanbaltsarkanie karogi.

 Pirms šīs svētku dienas 14.novembrī visa

Gaujienas pamatskolas saime izstaigājām  Latvijas

takas visa gada garumā, izbaudot mūsu

zemes- Latvijas četrus krāšņos gadalaikus.

 

Mēs augam Latvijā un Latvijai.

Augam- mācoties un krājot baltos darbiņus.

Paldies skolēniem, skolotājiem, kas atbalstīja pasākumu.

Anda Andersone

Nāc un sporto sev par prieku

 

 

     7. novembrī Rīgā norisinājās sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Nāc un sporto sev par prieku”. Gaujienas pamatskolas skolēni arī devās uz Rīgu, lai varētu piedalīties festivālā. Bērniem bija jāpiedalās trīsdesmit dažādās aktivitātēs. Bērni dienas garumā guva pozitīvas emocijas par paveikto. Par paveikto tika protams arī pie balvām

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa

 

Lāčplēša kauss

 

 

     Gaujienas pamatskolā no 4.-8. novembrim norisinājās Lāčplēša kauss. Piedalījās skolēni no 5.-9. klasei. Lai iegūtu kausu bija jāizpilda sekojoši uzdevumi:jāpievelkas pie stieņa, jāizpilda vēderprese, jālec ar lecamaukliņu, jāskrien atspoles skrējiens un jāuzceļ stienis no guļus stāvokļa. 7.-9. klašu grupā uzvarēja 1. vieta Uvis Pavārs,2. vieta Oskars Debenko, 3. vieta Daniels Kalējs. 5.-6. klašu grupā 1. vieta Raivis Gasners, 2. vieta Egīls Iļjins, 3.vieta Ēriks Zelčs. Piedalījās arī meitenes 1. vieta Lana Bogdanova, 2. vieta Simona Tkačenko, 3. vieta Madara Ozola.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa.

 

Pieredzes apmaiņas konference

 

 

1.un 2. novembrī Gaujienas pamatskolas skolotājas Daina Graudiņa un Mirdza Harkina pārstāvēja skolu Latvijas Autisma Apvienības konferencē ‘’Labā prakse autisma jomā 2019.’’ Mēs prezentējām savu skolu, kā vietu kur bērni var apgūt praktiskās iemaņas un ikdienā noderīgas prasmes. Klājām kafijas galdu ar bērnu sagatavotiem gardumiem.Stāstījām un lepojāmies, ka skola atrodas ainaviski skaistā vietā un ekoloģiski tīrā vidē. Konferencē dzirdētās lekcijās guvām jaunas zināšanas un praktiskus padomus ikdienas darbam.Konferencē esam piedalījušies vairākkārt, bet ar savu pieredzi dalījāmies pirmo reizi.

Skolotāja Daina Graudiņa.

Lāčplēša diena

 

 

LATVIJA nesākās ar piespraustu lentīti pie apģērba, bet ar katra iekšējo pārliecību un piederības sajūtu savai skolai, novadam, valstij. Patriotisma nedēļā audzinām skolēniem cieņu un lepnumu par savu valsti, par brīvības cīnītājiem. Rosinām interesi par sava novada vēsturi. Skolēni veidoja PowerPoint prezentāciju ‘’Latvijas armijai -100’’, vizuālās mākslas stundās tapa radošie darbi “Brīvības cīņām-100’’.  Vēstures stundās atkārtoti skatījāmies filmu ‘’Rīgas sargi”, bet projekta ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros divas grupas skolēnu skatīsies filmu ‘’Dvēseļu putenis’’ Smiltenes kinoteātrī. Piedalījāmies patriotiskajā pasākumā par godu 11.novembra Lāčplēša dienai un Jaunsargu svinīgā solījuma došanai Alūksnē. Sagatavojām ziedu pušķīšus un devāmies lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem, lai godinātu Lāčplēša ordeņa kavalierus. Atkārtoti noklausījāmies informācijas par katru karavīru, veltījām tautas dziesmas un dziedājām ‘’Div dūjiņas gaisā skrēja’’, godinājām piemiņu ar klusuma brīdi.  Paldies  skolotājai Ingai Poševai par patriotisko audzināšanu!

Direktore Vita Andersone

Mārtiņu ierībināšana Gaujienas pamatskolā

 

 

8.novembra rīta pusē sākumskolas un „C” klases bērni ierībināja skolas lielajā zālē Mārtiņdienu. Mārtiņu un mārtiņbērnus sagaidīja lielais Mārtiņdienas ķirbis, kas vēl nebija paspējis nokļūt pagrabā. Ķirbis bija ļoti ziņkārīgs-viņš vēlējās zināt, kas tad ir Mārtiņdiena. Visi kopīgi ķirbim parādījām, kas ir Mārtiņdiena. Kopā gājām rotaļās, kas saistītas ar Mārtiņdienas jautro garu. Rakstījām un lasījām ticējumus par Mārtiņiem. Veidojām Mārtiņdienas zīmi no pupiņām. Rīkojām gaiļu cīņu. Ķirbis noslēgumā visus cienāja ar garšīgiem Mārtiņdienas āboliem, un saldām konfektēm.

 

Pirmīšu uzņemšana skolas saimē

 

 

         17.oktobra vakarpusē 1.klases bērni ar skolotāju aicināja visus tikties uz "Perona – Gaujienas pamatskola". Kāpēc? Jo tur notika pirmīšu uzņemšanas vakars.

        Pirmā klase uz skolu 2.septembrī ieradās ar vilcienu. Septembra mēnesi pirmīši braukāja par dažādām stacijām. Daudz jaunu redzēja un piedzīvoja.Tagad bija pienācis laiks, lai varētu sevi parādīt, ko tad pa šo laiku ir apguvuši, vai ir iepazinuši viens otru.
Vilciens uzsāka savu reisu, lai pirmīšus varētu izvadāt pa astoņām stacijām.

Pirmā stacija– APDOMĪGAIS PIRMKLASNIEKS, šajā stacijā no burtiem bija jāsaliek vārds PIRMKLASNIEKS. Diezgan veiksmīgi ar šo uzdevumu tika galā.

Otrā stacija– ATRAKTĪVAIS PIRMKLASNIEKS,šeit bija jāparāda ne tikai atraktivitāte, bet arī saliedētība, jo visiem kopā savienojoties ar baloniem, bija jāapiet līkums ap zāli. Ar šo uzdevumu nemaz tik viegli neveicās.

Trešā stacija– ACĪGAIS PIRMKLASNIEKS, šajā uzdevumā bija jābūt acīgam, lai redzētu, kur slaucīt sīpolu.
Ceturtā stacija– RUDENĪGAIS PIRMKLASNIEKS, kā jau rudenī, izmantojot rudenīgas lietas,bija jāizstaigā rudens taka.

Piektā stacija– ZINĀTKĀRAIS PIRMKLASNIEKS, ļoti vēlējās zināt, kas ir tajā groziņā. Ar aizsietām acīm izgaršoja divas garšas- saldu un skābu.

Sestā stacija– INTELIĢENTAIS PIRMKLASNIEKS, šajā stacijā vienam otrs bija jāsajūt ar pirkstu veidotu zīmējumu uz muguras.

Septītā stacija– MĀKSLINIECISKAIS PIRMKLASNIEKS, kā jau māksliniekiem, izmantojot savus deguntiņus-jāuzzīmē smaidiņš.

Astotā stacija– SPORTISKAIS PIRMKLASNIEKS, savu sportiskumu pierādīja ar degunu dzenot ķiploku un pūšot vati pa zemi.
Veiksmīgi tika izbraukātas visas stacijas. Finišā pirmīši deva zvērestu. Pēc zvēresta pirmīši tika pie skolēna apliecības, jo godam to bija nopelnījuši.

Skolotāja Anda Andersone

Mācību ekskursija

 

 

26.septembra rīts 1.a-5.a.klases bērniem un audzinātājām iesākās ļoti agri,  jau 7.00 sākās garais ceļš uz Tērvetes Dabas parku. Mācību ekskursija tika veidota, vadoties uz kompetenču pieeju. Mēs audzinātājas vēlējāmies radīt un pilveidot izglītojamajos interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā.  

Ierodoties Tērvetes Dabas parkā – Pasaku bānītis mūs aizveda uz pirmo mācību klasi – „Zaļo klasi”- šeit  mēs iepazinām meža draugus un nedraugus, dzīvnieku daudzveidību un uzzinājām, kā kopt un gudri apsaimniekot Latvijas vienu no lielākajām bagātībām – mežu.

Uz nākošo klasi ceļu turpinājām ar kājām. Pa ceļam ieraudzījām kādu sēni, kādu rūķi, kas rādīja ceļu, lai veiksmīgi nonāktu „Rūķu pilsētiņā –ČIEKURE”. Pilsētā iepazināmies ar  dažādiem kvartāliem: pasta kvartālu, diviem ēstuvīšu kvartāliem, ceļotāju un zinību kvartālu, audēju, pinēju, namdaru un mežinieku kvartālu, dziednieku kvartālu un tirgus laukumu. Bija arī rūķu pils un sporta laukums, kā arī vecpilsēta. Paciemojušies un iepazinušies ar jauko pilsētiņu-devāmies uz nākošo klasi.

Tērvetes skatu tornis bija nākošā klase- drosmīgākie devāmies pa 153 koka pakāpieniem,lai nokļūtu 39m augstajā tornī. No torņa pavērās plašs skats uz Zemgales ainavu un Sprīdīša Laimīgo zemi.

Rūķīšu mežā bija nākošā klase-varējām iepazīt seno ēku nosaukumus, senus darbarīkus, piemēram, kā agrāk zāģēja malku. Pabijām Rūķu sētā, kur rūķi audzē aitiņas un trusīšus.

Rūķīšu mežam mājām ardievas, un tālāk nonācām nākošajā klasē-„Pasaku mežā”. Pasaku mežā sastapām ne tikai koka skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces Annas Brigaderes lugu varoņus – Sprīdīti un Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, Anneli ar draudzenēm, bet arī "dzīvu" pasaku tēlu-Velnu. Velns izrādīja savu mājokli, bēdājās, ka ragana viņu esot pametusi vienu, gribēja kādu no mums paturēt, bet mēs nebijām ar mieru. Malām velna miltus, un pat tos nogaršojām. Velns pārbaudīja mūsu lokanību un mēs velna. Uz atvadām-visiem gribējās samīļot velnu.

Pasaku meža burvību paņēmām līdzi uz nākošo klasi-„Atrakciju parks”. Atrakciju parkā bija iespēja iziet dažādus labirintus, izšūpoties, vai vienkārši baudīt silto rudens saulīti.

Mūsu mācību ceļojums bija galā. Cik daudz ieguvām, cik atcerēsimies no redzētā un dzirdētā, ir atkarīgs no katra paša.

Kurš var saskaitīt cik mācību priekšmetu stundas apmeklējām?

Pasaku vilcieniņš izveda mūs no pasakainā Tērvetes Dabas parka. Laimīgi, apmierināti, ar jaunām vai atsvaidzinātām zināšanām varējām doties mājup.

Paldies skolas direktorei par atbalstu mācību ekskursijas organizēšanā.

1.a.-5.a.klases audzinātājas Anda Andersone un Ruta Graudiņa

Olimpiskā diena Gaujienas pamatskolā

 

Olimpiskā diena ‘’TU VARI, JA TU DARI’’ Gaujienas pamatskolā.

Sporta skolotājas Ruta Graudiņa un Anda Andersone ierosināja un izplānoja ‘’Olimpisko dienu 2019‘’ kā kopīgu darbošanos, kas vērta uz kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvi. Skolēni darbojās 6 grupās.

Lielajiem puišiem patika nodarbība Sports-spēks, kurā spieda svaru stieni no guļus stāvokļa uz reižu skaitu, bet mazākie skolēni cilāja hanteles.

Nodarbībā Sports-tālākais lēciens skolēni leca trīs lēcienus no vietas. Mērijām, pierakstījām un noslēgumā skolotāja izrēķināja katras klases vidējo lēciena garumu un vidējo pacelto kilogramu daudzumu.

Grupā Vēsture skolēni iepazinās ar Olimpisko spēļu vēsturi. Burtu režģos bija jāmeklē vārdi saistībā ar Olimpiskajām spēlēm un darba lapās pareizi jāsakārto vārdi, kuri saistīti ar konkrēto sporta veidu. Arī skolēni paši veidoja burtu režģus ar senās Grieķijas sporta veidu nosaukumiem.

Grupā Mūzika skolēni jau nedēļas gaitā mācījās Renāra Kaupera dziesmas "Esam Un Būsim’’ tekstu. Nodarbības laikā skolēni kopā ar skolotājām kopīgi dziedāja, kustējās un dejoja.

Kārtīgiem sportistiem ir jālieto veselīga pārtika. Par pārtikas nozīmi un ietekmi uz cilvēka organismu strādāja divas grupas. Pirmsskolā iepazīstināja bērnus ar Latvijā audzētiem dārzeņiem, mācījās tos atpazīt, tīrīt un savērt uz kociņiem. Toties Cerību bērni izbaudīja veselīgo dārzeņu un augļu garšas un krāsas atšķirības. Arī šajā grupā veselīgo pārtiku skaisti sagrieza un noformēja uz traukiem, lai dienas noslēgumā pacienātu visus sportiskos dalībniekus.

Visas darbības tika fotografētas un filmētas, lai vēlāk varētu dokumentēt, veidojot prezentācijas un filmiņas.

Kopīgi vingrojām, dziedājām un fotografējāmies Olimpiskajos apļos. Lai apļi būtu krāsaini, bērni kopā ar internāta skolotājām bija sagatavojuši karodziņus.

Šī bija savādāka mācību diena skolā, kas prasīja skolotājiem lielāku sagatavošanos un sadarbību. Prieks par sasniegto rezultātu!

Dienas gaitā atradām laiku arī otrai aktivitātei, kura saistīta ar pasaules Talkas dienas akciju ‘’Laimes koki”. Pie skolas ir absolventu stādīta bērzu birztaliņa, kuru šogad papildinājām ar jauniem kociņiem. Lai izauklē un savos zaros šūpo mūsu bērnu sapņus un cerības.

Paldies visiem dienas dalībniekiem!

Direktore Vita Andersone


Rudens darbu izstāde

 

      Rudens lapu, asteru un dāliju krāšņumā ir pagājušas jau divas mācību nedēļas skolā. Skolēni jau paspējuši nopelnīt pirmos vērtējumus, skolotājas aktīvi plāno stundu un ārpusstundu darbu, tikai mūsu vilciens nedēļu stāvēja bez pasažieriem. Ar skolēnu un skolotāju radošo izdomu, mūsu vilciena vagoni atkal ir ar pasažieriem.

      Pašā pirmajā vagonā ir apmeties gulbis, kurš visus mūs vēlas aizvest uz Laimīgo zemi-ko sauc par mājām. Paldies sk.Dacei Lubūzei-Vizuliņai par ieguldīto darbu. Otrajā vagonā ir ierāpojis "Lielais zirneklis", kurš tapa ar "b" klašu meiteņu atbalstu. Nākošajā vagonā vietu ieņem "Dārznieku ģimene" no 1a-5a.klases. Ceturtais vagons atvēlēts pirmsskolas mazajai ežu ģimenei. Piektajā vagonā atrodas 6a.- 9a.klašu grupas lielā ežu ģimene. Nākošajā vagonā omulīgi jūtas "C" klases bērnu un audzinātāju veidotā Dārzeņu ģimenīte. Un pēdējo vagonu aizņem "Sociālā aprūpes centra" bērnu un darbinieku veidotās kompozīcijas. Paldies visiem, kas radoši darbojās, lai vilciens būtu piepildīts ar rudenīgi krāšņiem pasažieriem.


Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersones

Mēs varam – sporta spēles Valmierā

 

     “Mēs varam”. Mācību gads ir sācies un Gaujienas pamatskolas skolēni 7. un 8.septembrī jau piedalījās pirmajās sacensībās. Kā jau katru gadu iesākoties skolai Valmierā tiek rīkotas sporta aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām, mūsu skolas bērni jau tajās piedalās vienpadsmito gadu. Sacensībās bērni pilnveido savas prasmes vieglatlētikas disciplīnās, kā arī Bocces spēlē. Neizpalika arī satikšanās ar draugiem un jaunu draugu iegūšana. Liels paldies bērniem par piedalīšanos un skolas goda aizstāvēšanu.

 Sporta skolotāja Ruta Graudiņa

Pirmā skolas diena Gaujienas pamatskolā

 

 

Pēc krāsainiem piedzīvojumiem pavadītas vasaras, ar krāsainām gladiolām un asterēm, ar smaidīgām bērnu acīm un saviļņojumu vecāku un skolotāju sejās tika sagaidīts 2.septembris Gaujienas pamatskolā.

Sākoties jaunam darba cēlienam pie skolas bija piestājis vilciens. Vilciena vagonus piepildīja mūsu brašie astoņi pirmklasnieki.

Ar pārliecību par visu labo, sākam jauno mācību gadu, jo – kā soli spersim, tā ceļu veiksim!

Lai PIRMAI klasei pietiek pacietības, lai DEVĪTIEM centības ir daudz, lai SKOLOTĀJIEM pietiek izturības mācot, un VECĀKIEM, lai mīlestības daudz!

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone