Atvērto durvju diena

 

 

     Māte, māmiņa, māmuliņa-tas ir pirmais cilvēks pie kura ar savu lūgumu, sāpi vai prieku vēršas bērns. 10.05.2019. Gaujienas pamatskolā savas māmiņas uz vecāku dienu sagaidīja 28 audzēkņi.

      Dienu iesākām ar bērnu sarūpēto koncertu, kurā dzeju runāja Loreta, Terēzija, Ēriks, Dāvids un Kitija. Raito dejas soli parādīja sākumskolas dejotāji un speciālo klašu skolēni, bet savus daiļrunāšanas konkursa dzejoļus runāja Aivis, Elīna un Raivis. Pirmsskolas bērni savas māmiņas iepriecināja ar divām dziesmiņām, bet lielākie bērni dziedāja par saulīti, jo viņa tik līdzīga māmiņai… Paldies skolotājām-Andai, Guntai, Ilzei, Dagnijai un Rūtai.

   Skolas psiholoģe Inita vecākiem vadīja nodarbību par ģimeni, kurā katrs varēja atrast savu vietu un īpašo noskaņojumu. Pārdomāt savas ģimenes tradīcijas un kopā pavadīto laiku ar bērniem.Ārā kurējās ugunskurs uz kura skolotāja Maija plānoja vārīt kopīgu zupu, bet laika apstākļi ieviesa savas izmaiņas, debesis apmācās un lija lietus. Zupu pasniedzām skolas virtuvē un sportiskās aktivitātes aizstājām ar prezentāciju par skolu.Vienīgi pirmsskolas grupiņas vecāki kopā ar audzinātājām un bērniem sportoja mazajā zālē.

     Skolas vadība pastāstīja par paveikto un nākotnes iecerēm. Dzīve internātskolā ir divējāda- tieši tāda, kā šopavasar skolas dārzā uzplaukusī bumbiere. Viens zars baltos ziedos, bet otrs zaļās lapās. Tas atspoguļo prieku par paveikto un ikdienas sūro darbu. Paldies vecākiem, par kopā pavadīto laiku!

Direktore

 

Ekskursija uz Gulbeni

 

      30.aprīlī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 14 skolēni devās uz izglītojošo un 30.aprīlī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 14 skolēni devās uz izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas atrodas Gulbenes dzelzceļa stacijā. Šāds centrs ir vienīgais Ziemeļeiropā un Baltijā.

      Mūs laipni sagaidīja centra vadītāja Simona Sniķe. Pirmā nodarbība tika veltīta vēsturei-kas tad bija pirmais vilciens vai sliedes?

      Uzzinājām daudz dažādas interesantas lietas, ka pirmās lokomatīves ātrums bija  4km/h. Tagad vismodernākās lokomatīves ātrums ir 600 km/h.

Praktiskajā nodarbībā paši izgatavojām  savas lokomatīves, un pēc tam pārbaudījām  to ātrumu.

Pēc pirmās nodarbības sekoja ekskursija caur 20 dažādām  interaktīvām ierīcēm.

      Pēc eksursijas paši varējām  kļūt par vilces līdzekļa vadītājiem (mašīnistiem), kā arī iegūt biļeti braucienam uz sev izvēlētu galamērķi, varējām prātot, kā lokomotīvei ātrāk nokļūt depo, izmantojot pēc iespējas mazāk pārmiju, veicām uzdevumus, lai, piekrautu vagonus, iepazītu dzelzceļa profesijas, uzzinājām par lokomotīvju attīstību un pasaulē modernāko un ātrāko vilcienu, kurš spēj sasniegt ātrumu 600 km /h.

      Varējām izmēģināt un redzēt kā darbojas dīzeļdzinējs, trīša mehānisms, nofotografēties kā vēsturiskas lokomotīves vadītājs un aizsūtīt foto uz savu e-pastu. Vai spējam cauri mūzikas skaņām saklausīt tuvojošos vilcienu un laicīgi nokāpt no sliedēm?

      Ekskursijas beigās kartē atzīmējām savas skolas atrašanās vietu un ierakstījām pateicības vārdus –goda grāmatā.

 

Skolotāja Anda Andersone un Inga Poševa

 

ERUDĪTS 2019

 

 

 

            Gaujienas internātpamatskolā 17. aprīlī notika tradicionālais konkurss

,,Erudīts 2019” ,,MĒS – LATVIJA”.

Tā mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās pašapziņas veidošanos un patriotisko audzināšanu, padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem, kultūras un mākslas, literatūras un mūzikas, folkloras, sporta, valodas, dabas un ģeogrāfijas jautājumiem, kā arī veicināt sadarbības prasmes.

 

            Konkursā vienlaicīgi piedalījās 6.a – 9.a klases izglītojamo komandas, tām bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, dabu, vēsturi, kultūru, valodu, literatūru, mākslu, folkloru, mūziku, sportu.

            Viss, kas dalībniekiem nepieciešams, ierodoties uz konkursu, bija komanda un, protams, vēlme interesanti, kā arī lietderīgi pavadīt laiku,  izzinot  Latviju pavisam jaunās krāsās.

            Konkursa 1.kārtā izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par Latvijas dabu un ģeogrāfiju. Šajā jomā viserudītākie izrādījās 7.a klases skolēni.

            2.kārtā izglītojamiem bija jāpārzina Latvijas vēstures un kultūras fakti. Apkopojot rezultātus, vēstures jomā par erudītāko komandu tika atzītas 7.a un 9.a klases komandas, kultūras jomā – 7.a klases komanda.

            3.kārtā izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par latviešu valodu un literatūru. Erudītiem bija jāzina gan rakstnieku biogrāfijas fakti, gan viņu darbi, gan jāatpazīst fragmenti no tiem, gan viņu devums rakstniecības vēsturē. Valodas jomā spēcīgākie bija 6.a klases izglītojamie, bet literatūras – 7.a un 9.a klases izglītojamie.

            4.kārtā konkursa dalībnieki iedziļinājās mūzikas un mākslas jomas jautājumos. Mūzikas jomā vienlīdz spēcīgi izrādījās gan 6.a, gan 7.a, gan 9.a klases izglītojamie. Mākslas jomā – 8.a klases izglītojamie.

            5.kārtā izglītojamie parādīja savu erudīciju sporta jomā. Vislabāk veicās 7.a un 9.a klases skolēniem.

            Komandu darbu konkursā vērtēja žūrija. Kamēr tā pārbaudīja iesniegto atbilžu pareizību un saskaitīja punktus katrā jomā, dalībniekiem bija iespēja iegūt papildpunktus, aktualizējot savas zināšanas par latviešu gadskārtu svētkiem – Lieldienām.

            Apkopojot rezultātus, ar 75 punktiem par erudītāko komandu tika atzīta 7.a klases komanda, 2. vietā ar 73 punktiem ierindojās 9.a klases komanda, 3.vietā ar 67 punktiem – 8.a klases komanda, 4. vietā ar 54 punktiem 6.a klases komanda.

            Pateicību saņēma 5.a klases zēni par dalību konkursā 6.a, 7.a un 9.a klases komandā.

            Konkursa jautājumi bija gan viegli, gan arī sarežģīti. Pozitīvi ir tas, ka tika iegūtas jaunas un nostiprinātas iepriekš iegūtās zināšanas.

            Konkursam noslēdzoties, dalībnieki saņēma gan diplomus, gan pateicības par piedalīšanos, gan svētku kliņģeri. Uzvarētājiem – torte.

            Paldies visiem dalībniekiem, skolotājām Ingai Libertei, Ingai Poševai, Dacei Lazdiņai, Rutai Graudiņai, Guntai Briedei un skolas administrācijai par atsaucību un ieguldīto darbu!

Gaujienas internātpamatskolas

5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja Vita Peneze 

 

Oliņ – Boliņ Gaujienas internātpamatskolā

 

 

        11.aprīļa pēcpusdienā klašu komandas tikās uz Oliņ-Boliņ spēlēšanos. Šoreiz pasākumā tika apvienotas divas tēmas- Teātris un Lieldienas.

        Visus aktīvos dalībniekus un skatītājus sagaidīja Lieldienu zaķis. Katra komanda izlozēja savu krāsas zaķi, ar ko tad veica Oliņ-Boliņ spēli. Oliņ-Boliņ spēlē bija dažādi uzdevumi, kas bija paslēpušies zem krāsainajām olām. Komandām nācās minēt aktierus, spēlēt pašiem teātri, dejot, spēlēt Lieldienu bolingu, iegūt kādu Lieldienu dārgumu, atminēt teātra tēlus, trāpīt aklajā mērķī, izspēlēt spēli-kas kastē, un vēl citi dažādi uzdevumi. Reklāmas pauzēs Ēriks deva vērtīgus padomus, kas jāievēro pavasarī-jāuzmanās no kukaiņiem, tātad laicīgi jāvakcinējās, un galvenais, lai kājas būtu sausas un siltas, slapjā laikā vilksim gumijas zābakus!

        Citās reklāmas pauzēs klašu grupiņas rādīja savus sagatavotos mājas darbus. „C” klasīte mums parādīja, kas notiek, ja uz ceļa satiekas zaķītis ar kaķīti.

        „B” klašu grupiņa veiksmīgi izspēlēja ainiņu  par „Gudro sivēnu”. Toties  1a.,2a.,3a.klasītes bērni mums lika piedzīvot „Lieldienu brīnumu”.

      7a.,8a.klases komanda lika visiem izsmieties, stāstot dažādas anekdotes.

        Katra komanda par piedalīšos tika apbalvota ar lielu krāsainu zaķi, kurš bija piepildīts ar kaut ko saldu.

        Kopīgi pavadītā pēcpusdiena  deva daudz pozitīvu emociju. Paldies klašu audzinātājām  un sk.Intai  par ieguldīto darbu teatrālā uzveduma iestudēšanā.

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone 

 

Zibakcija – palīdzēsim Alūksnes patversmes dzīvniekiem! 

 

 

    Gaujienas internātpamatskola rīkoja "Zibakciju", palīdzēsim Alūksnes dzīvnieku patversmei. Akcijā iesaistījās gan skolas darbinieki, gan skolēni. 28.martā skolēni no 1.-5.klasei apmeklēja dzīvniekus un nogādāja saziedoto barību gan suņiem, gan kaķiem. Šis labais darbs tika rīkots projekta "Sporto visa klase" ietvaros. Sporta skolotāja Ruta Graudiņa lielu paldies saka visiem skolēnu vecākiem, bērniem un skolas darbiniekiem, kas atbalstīja šo akciju, lai mēs visi kopā paveiktu lielu un labu darbu.

Talantu šovs 

 

 

28.februārī  skolā notika  talantu šovs „Ko es protu”.

Kas tad ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi…

Katrā no mums mīt kāds apslēptais talantiņš, kas negrib par sevi neko pastāstīt, tomēr daži uzdrošinājās parādīt un pastāstīt par  kādu no saviem talantiem.

Mūsu mīļie un jaukie cerību bērniņi vienmēr skolā ir sastopami smaidīgi un jautri. Arī viņiem ir savs talants. Viņiem ļoti patīk dejot pie sk. Guntas. Viņi  tika pie „Kustīgā talanta”.

Dejošanas talants piemīt arī daudzām meitenēm. Just Dance ritmos dejoja Kitija /4.a.kl./,Samanta /6.a.kl./ un Daina /8.a.kl/. Latviešu mūzikas ritmos kājas izkustināja Amanda /7.b.kl./ un Veronika /7.b.kl./. Meitenes arī ieguva „Kustīgo talantu”.

Savu talantu neslēpa Ēriks /4.a.kl./, viņš deklamēja dzejoli, iegūstot „Literāro talantu”.

Dziedāt patīk daudziem, bet dziedāt daudzu skatītāju priekšā vajag drosmi. Savu drosmi uzstāties citu priekšā pierādīja Juta /9.b.kl./ un Armands /”c”.kl./. Viņu priekšnesumā dzirdējām dziesmu „Laimīgā zeme”. Par savu veikumu ieguva „Muzikālā Do Re Mi talantu”.

Ļoti neparastu talantu demonstrēja Linda /7.a.kl./, viņas veikumā redzējām dažādus kāršu trikus. Linda ieguva „Abrakadabra talantu”.

Talantus centāmies atrast arī starp skatītājiem. Lai noskaidrotu, kuram ir visveiklākā rociņa- nācās ar ziloņa snuķi pārnest dažādas lietas no vienas kastes uz otru kasti. „Veiklās rociņas talantu” ieguva Aivis /3.b.kl./.

„Skolas aģenta talants” tika piešķirts Lindai /7.a.kl./, jo viņa spēja visvairāk un pareizāk atbildēt uz jautājumiem par skolu.

Kurš no skatītājiem ir atraktīvākais un kustīgākais, to noskaidrojām caur klauna degunu saripinot bumbiņas mērķī. „Kusties, kusties talantu” Ieguva Dāvids /4.a.kl./.

Starp skatītājiem tika noteikts, kuram piemīt pareizas ūdens dzeršanas spējas. Ar salmiņa palīdzība bija ūdens jāpārnes no vienas glāzes uz otru. Šajā uzdevumā uzvarēja Ēriks /4.a.kl./, iegūstot „Veselības talantu”.

Paldies visiem talantiem, kas uzdrošinājās sevi parādīt. Paldies tiem, kuri šos talantus atbalstīja.

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone 

Boče sacensības 

 

 

       21.02.2019. Gaujienas internātpamatskolā notika Daugavas labā krasta Boče kauss. Mūsu skolā sacensības notiek jau trešo gadu. Sacensībās piedalījās 8 komandas no dažādām speciālajām skolām -Antūžu speciālā internātskola, Rudzātu internātpamatskola, Kokneses attīstības centrs, Spāres internātpamatskola, Palsmanes internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Katvaru internātpamatskola un Gaujienas internātpamatskola.

  Sacensību gaitā tika noskaidroti arī uzvarētāji. Rudzātu internātpamatskola 1. vieta, Katvaru internātpamatskola 2. vieta, Gaujienas internātpamatskola 3. vieta. Liels paldies visiem, kas atbalstīja sacensības- skolotājam I.Reigasam par izgatavotajiem kausiem, skolotājai I. Libertei par diplomiem, skolotājai D. Graudiņai par cienastu, kā arī visai mūsu skolas saimei par atbalstu .
 

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa 

      

Popiela 

 

 

              7.februārī satikāmies uz ikgadējo pasākumu-Popiela. Šogad popiela tika veltīta profesijām. Katra klašu grupa izvēlējās sev tīkamu profesiju, ko atveidoja dziedot, dejojot. Klašu priekšnesumu starplaikos skolēni tika iesaistīti dažādās atrakcijās, kas saistītas ar profesijām.

Izspēlējām dažādas profesijas- kā šķirotājs, aktieris, veļas mazgātāja, šoferis, mednieks.

Spēlējām mēmo šovu-minot profesijas.

              Kā pirmie uzstājās 2.b.,7.b.klašu grupa-viņu izvēlētā profesija bija visu profesiju salikums DARBS. Tieši tādu dziesmu dzied duets Sandra. Ļoti veiksmīgi tika attēlots šīs dziesmas klips.

              Pēc darba sekoja sporta aktivitātes, jo 6.a.klase attēloja Jāni Krūmiņu ar dziesmu „Sporta dziesma”. Sportiska klase-gan attēloja  basketbola spēli, gan veica dažādus akrobātiskus vingrinājumus.

              Cerību bērni mūs visus uzlūdza uz „Putniņdeju”, ko dzied Juris Strenga. Dejošana ir diezgan grūta profesija, bet mūsu Cerību bērni ļoti aktīvi dejoja un arī dziedāja.

              Visu pasākuma laiku mūs sargāja un uzraudzīja „vietējā policija”. 7.a,8.a.kl. uzstājās ar Mūžīgā Unisona dziesmu „Ceļu policista dziesma”. Sapratām, ka profesija ir ļoti atbildīga un riskanta.

Pasākuma noslēguma profesiju izspēlēja 2.a,3.a,4.a.klašu grupiņa-Favorīta izpildīto „Somu pirti”. Visi varējām pabūt īstā lauku pirtī, kāds pat tika nopērts.

Katra klašu grupiņa nopelnīja sev kādu no nominācijām.

Nomināciju „Spridzeklīši „ ieguva 2.b.,7.b.kl.grupiņa ar dziesmu „Darbs”

Nomināciju „Latviskais gars” ieguva 2.a,3.a,4.a.kl. grupiņa ar dziesmu „Somu pirts”

Nomināciju „Noslēpumainie” ieguva Cerību bērni ar dziesmu „Putniņdeja”

Nomināciju „Kustīgākie” ieguva 6.a.kl. ar „Sporta dziesmu”

Nomināciju „Domā un dari” ieguva 7.a,8.a.kl. grupiņa ar „Ceļu policista dziesmu”

Paldies visiem par aktīvo dalību popielā.

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone

 

 

Projekta “Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās” noslēguma pasākum

 

 

 

      2019.gada 4.janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika projekta “Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās!” noslēguma pasākums. No katras skolas tika uzaicināti  divi projekta dalībnieki, kuri uzrādīja labākās zināšanas viktorīnā. Šajā pasākumā piedalījās arī skolēni no mūsu skolas. Uz tikšanos ar mums bija ieradusies bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komanda: projekta autore Hedviga Inese Podziņa,   bibliokuģa patrons kinorežisors Jānis Streičs,  viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, bibliokuģa bocmanis Gints Šīrmanis. Pasākuma vadītāji mudināja klātesošos nezaudēt interesi par jūru un jūrnieka profesiju, akcentēja zināšanu, grāmatas lomu ceļā uz šo profesiju. Atceroties izziņas mirkļus, pozitīvā gaisotnē baudījām LNB sarūpēto  cienastu – kliņģeri un karstu augļu tēju.  Noslēgumā  devāmies ekskursijā pa Latvijas Nacionālo bibliotēku.  Dalība šajā pasākumā mums visiem bija liels ieguvums.

Ligija Krecele 

 

 

Ziemassvētki

 

Debess korē rūķi sēž
Un laimi kā sniegu šķiež.
Kam trāpa laimes pieskāriens,
Tas pasaulē šai vairs nav viens!

      20. decembra vakarpusē visi kopā sagaidījām Ziemassvētku brīnumu, ko sarūpēja Čučumuižas rūķis kopā ar saviem palīgiem- Saldumrūķi, Mīļumrūķi, Rūķi Jautruli un Īgņu. Rūķi pabija gan ķekatās,gan pie Mežaveča, gan ciemojās citu rūķu mājās. Kārtīgi izdejojās kopā ar mazajiem dejotājiem, izdziedājās ar dziedātājiem. Un lika saprast visiem, ka Ziemassvētku brīnums mīt mūsos pašos, jāprot tikai tas saskatīt.

 

 

Sākas Ziemassvētku laiks…

 

 

    Tuk, tuk,tuk….vai ciemiņus gaidījāt? Tā jautāja studentu korporācijas ‘’Tervetia’’ dalībnieki Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņiem. Jā, protams, bērnu sejiņas rotāja smaids un sirsniņas sitās tik strauji. Ezis un zaķis ar draugiem bija atnācis paskatīties- vai lielāki esam paaugušies un ko iemācījušies.

           Kopīgās rotaļās un sniega kaujās laiks ātri paskrēja. Tomēr kaut kā pietrūka. Protams, sasaucām Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu. Un tad – vecītis visus paņēma klēpī, klausījās dzejoli un samīļoja. Dāvanas lielākas par bērniem sarūpētas, ar mīlestību un prieku saiņotas.

        Paldies, Andrim Grīnbergam un viņa komandai! Lai nepazūd uzņēmība, kad mērojiet ceļu uz Gaujienu un iededziet liesmiņu bērnu sirdīs! Paldies visiem, kas piedalījās ciemiņu gaidīšanā, dāvaniņu gatavošanā un pīrāgu cepšanā!

V.Andersone

Florbola sacensības

 

 

     13.decembrī Tukuma novada Irlavā LSO florbola finālsacensībās jauniešiem līdz 15 gadiem,mūsu skolas zēni un meitenes B grupā ieguva 3.vietu. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai.

 

Vides  mācību nodarbības 

 

 

 

     5. decembrī mūsu skolas 1.a – 4.a klases skolēni devās uz apvienotām ZAAO vides un VOLVO nodarbībām dabas un tehnoloģiju parkā „URDA”.

     Bērni tika iesaistīti izzinošās nodarbībās un ekskursijās. Ļoti patika dažādi eksperimenti laboratorijā, visos eksperimentos darbojas paši skolēni, apguva jaunus jēdzienus, Tas bija interesants, aizraujošs darbs.

     Pēc nopietna darba laboratorijā, devāmies izzinošā pārgājienā pa dabas taku, izmantojot iedotās kartes. Bija interesanti vērot, kā bērni orientējšs pēc kartes. Apmeklējām dažādas pieturvietas – saules pulkstenis, putni, koki, kukaiņu viesnīca, skudras, dumbrājā pie vāveres. Visās pieturvietās notika interesantas diskusijas par atbilstošo tēmu. Priecēja, ka bērni daudz zināja.

     Tālāk devāmies braucienā ar autobusu pa poligonu. Bijām pārsteigti, redzot milzīgos atkritumu kalnus un uzzinot, kādu ļaunumu tie nodara dabai. 

     Noklausījāmies lekciju par satiksmes drošību uz ceļa, kad sastopamies ar lielajām kravas automašīnām. Noskatījāmies īsfilmu un darbojāmies ar maketiem.Vairākkārt tika uzsvērts, kā jāuzvedas uz ielas, kādi drošības noteikumi ir jāievērogan bērniem, gan pieaugušajiem. Nodarbība turpinājās ārā pie lielās VOLVO mašīnas, katrs varēja iejusties šofera lomā un apjaust, ka šoferis sēžot šajā augstajā mašīnā nevar pārredzēt visu apkārt notiekošo – ir aklie punkti, kuros ir dzīvībai bīstami atrasties gan gājējiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem.

     Ļoti interesanta, izzinoša ekskursija. Ceram, ka bērni saprata, cik liela nozīme ir atkritumu šķirošanai tīras vides un mūsu dzīves telpas saglabāšanā!
 

Sākumskolas skolotājas Svetlana Lārmane, Inta Berķe. 

 

 

Lāčplēša diena 

 

 

Gods LĀČPLĒŠIEM” Gaujienas internātpamatskolā 09.11.2018.

 

          Piedalījāmies piemiņas brīdī pie Gaujienas kapsētas. Piemiņas brīdi atklāja mūsu skolas 8a.kl. skolēns Deivs Vasīlijs Vorohta, kurš runāja dzejoli “Lāčplēša sauciens”. Uzrunas vārdus teica viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens, Zemessardzes vecākais kapelāns majors Raimonds Krasinskis. Šis bija īpašs piemiņas brīdis, jo Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem Gaujienas kapsētā šogad tika nomainītas piemiņas plāksnes. Iepriekšējās jau bija savu laiku nokalpojušas. Pateicoties Gaujienas tautas nama vadītājai Laimai Poševai, kura ne tikai izrādīja iniciatīvu atjaunot šīs plāksnes, bet veica arī organizatoriskos darbus, nomaiņa tika veikta. Jaunās plāksnes izgatavoja Kristiāns Zausailovs.

        Paldies skolēniem, direktorei Vitai Andersonei, skolotājai Lindai Barkovskai, kas neskatoties uz 11. novembra dzestro, vējaino vakaru, bija kopā ar mums un pieminēja mūsu brīvības cīnītājus Lāčplēša dienā!

Skolotāja Inga Poševa 

 

 

Mana zeme – Latvija.

 

 

      Latvijas proklamēšanas 100 gadadienas pasākums iesākās ar Raivja stāstījumu par sevi. Es piedzimu Latvijā pirms 11 gadiem. Mamma un tētis man deva vārdu- tik latvisku, tik skanīgu kā pati tautasdziesma. Es elpoju latvisku gaisu, es raudāju latviskas asaras un gulēju latvisku miegu, jo neko citu es vēl nepazinu. Pirmās zilbes, pirmie vārdi un pirmie teikumi, vecāku lasītās pasakas- viss bija tik latvisks. Pirmie soļi tika sperti uz latviešu zemes. Pirmās lietas, ko iemīlēju, viss smaržoja pēc Latvijas.

      Mēs visi kopā veidojam Latviju-labāku, stiprāku, gaišāku. Mūsu skolas stiprums un balsts ir mūsu direktore ar vietniekiem, un skolotāji, kas veltījuši savus darba gadus skolai. Mūsu skolnieki, kas aiznes skolas vārdu pa visu Latviju.

      Laikrādis gluži kā palaidnīgs kucēns aiznes sev līdzi minūtes, stundas, dienas, nedēļas. Bet, viens ko viņš nespēj aizraut sev līdzi ir domas, atmiņas, vēsture. Vēsture ir Latvijas bagātība, kas mums jāgodina un jācildina.

      Vissvarīgākais , ko Dievs mums latviešiem bez dzīvības ir devis ir zeme un mūsu gara brīvība. Brīvība izlemt- kā dzīvot un cik dziļi ieaugt savā zemē. Nekad neaizmirstiet, lai arī kur dotos, nekur debesis nebūs zilākas un zāle zaļāka kā savā tēvu zemē. Un es ticu, ka mūsu sirdīs būs tāpat kā aiz loga. Pēc rudens un ziemas, pienāks pavasaris, un tiks izdzīti mīlestības pumpuri, kas ar laiku pārvērtīsies skaistos ziedos. Ziedos, kas nekad nenovītīs. Un sirdī iestāsies mūžīgā mīlestības vasara Latvijai.

      Pēc svinīgā pasākuma, vakarpusē notika ierindas skate, kas mūsu skolā notiek jau desmito gadu. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai, kas saglabā šo tradīciju, jo mūsu Latvijai ir vajadzīgi stalti un stipri jaunieši!

Jaunatnes darba organizatore Anda Andersone 

Meiteņu futbola sacensības

 

     4.oktobrī mūsu skolas meiteņu futbola komanda kopā ar sporta skolotāju devās uz Rīgu, lai piedalītos LSO futbola sacensībās.Pavisam kopā piedalījās astoņas komandas. Priekšsacīkstēs mūsu meitenes izcīnīja 3.vietu apakšgrupā. Turpināja spēlēt B grupā, kur cīnījās ar lielu pašatdevi. Rezultātā godpilnā 3.vieta. Paldies meiteņu komandai par cīņas sparu, un protams liels paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai par ieguldīto darbu. 

 

Skolotāju dienas pasākums

 

     Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks…..šāds moto aicināja skolas pedagogus uz skolotāju dienas pasākumu. Saposāmies atbilstoši savam skolas laikam un ļāvāmies notiekošajam. Devītās klases skolnieki mūs-pirmklasniekus- ieveda sapostā zālē. Jaunā skolas vadība –Linda Lejasmeijere, Simona Tkačenko un Daina Legzdiņa iepazīstināja ar visiem pedagogiem parādot fotogrāfijas no šodienas un arī ‘’skolas laika’’. Katram skolotājam bija piemeklēta dziesma, kas bija atbilstoša veiktajam darbam un raksturam. Skolēni teatrālās epizodēs attēloja ainiņas no skolas ikdienas un pārbaudīja jauno skolēnu fizisko attīstību. Visi izpildīja prasīto.

     Un tad jau zvans uz stundu. Vecāko klašu skolēni iejutās skolotāju lomās ar kurām veiksmīgi tika galā. Starpbrīži bija klusi un skolotāji varēja izbaudīt svētkus.

     Rudens lapu un kastaņu rotātā telpā mēs teicām labos vārdus viens otram- tam kolēģim, kuru bijām izlozējuši. Atmiņas, jautrība un aizkustinājuma asaras….

     Sirds dziesmas šogad mums dziedāja Jānis Žagariņš. Paldies, par ģitāras skaņām, humoru un ticību labajam!

Paldies, skolēnu pašpārvaldei par apsveikumu un raibajiem baloniem!

     Dāvanu skolotāju dienā saņēmām no Apes novada domes-Apes novada ģērboni un svētku kliņģeri. Ar skaistiem ziediem un laba vēlējumiem pie mums ciemojās Apes novada domes deputāte, Gaujienas internātpamatskolas Domes pārstāve Veneranda Kustova.

Paldies skolotājai Andai par svētkiem! Sirsnīgiem, emocionāliem un ļoti pārdomātiem!

Direktore 

 

Bibliokuģis

 

2018.gada 20.septembrī Gaujienas internātpamatskolu apmeklēja bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komanda: Gints Šīmanis – filologs un žurnālists, Gaidis Andrejs Zeibots – viceadmirālis, bijušais jūras kara flotes virsnieks, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja.

Bibliokuģis radās pirms 3 gadiem Salacgrīvā ar domu uzsākt rīcību, lai veidotu labāku Latviju, dotu jaunus impulsus Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanā. BIBLIO – Bibliotēka piepildīta ar zināšanām, KUĢIS – kustība šo zināšanu nodošanai tālāk. Tā kā grāmatu, lasīšana aizņem aizvien mazāku laika sprīdi skolēna dzīvē, bibliotēkām ir grūti konkurēt ar modernajām tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem. Iesaistoties projekta “Meklē jūras ābeci bibliotēkās! ”aktivitātēs, skolēni tiek rosināti aktīvāk izmantot grāmatas kā informācijas ieguves avotu. Ikviena profesija ir godājama, taču bibliokuģa komanda īpaši pievērsusies profesijai – jūrnieks.

Saruna starp viesiem un skolēniem notika dialoga veidā. Lai šī saruna noritētu sekmīgi, pāris nedēļas pirms bibliotēkas apmeklējuma tika izūtīti jautājumi, uz kuriem skolēni atbildes meklēja skolas bibliotēkā. Viesi skolēnus iepazīstināja ar latviešu jūrniecības vēsturi. Daudz tika stāstīts par iespējām mācīties, iegūt zināšanas, kuras nepieciešamas, lai sekmīgi iestātos jūrskolā vai Jūras Akadēmijā, par iespēju iegūt diplomu un strādāt par jūrnieku jūrās un okeānos. Bet, galvenais, nebraukt laimes meklējumos uz citām zemēm.

Labākajiem, zinošākajiem, lasošākajiem katras bibliotēkas apmeklētājiem – skolēniem tiks pasniegti speciāli ielūgumi apmeklēt abas Latvijas lielākās bibliotēkas.

Skolas bibliotekāre Ligija Krecele 

 

Mēs varam

Kad citi bērni vēl bauda vasaras atpūtu, mūsējie jau sporto. 8.un 9. septembrī Valmierā notika 11 sporta spēles ‘’Mēs varam’’. Šajās sacensībās mūsu skolas skolnieki piedalās 10 reizi. Paldies organizatoriem, par iespēju pilnveidot savas prasmes, satikt draugus un iegūt arī jaunus, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Šogad sacensībās skolu godam pārstāvēja Dāvis, Veronika, Amanda, Ludis, Armands, Daniels un Kristiāns. Sportisti pieveica dažāda garuma skriešanas distances, sacentās tāllēkšanā, bumbiņas un smilšu maisiņu mešanā. Precizitāti pierādīja bumbas mešanā grozā un sitienos pa futbola vārtiem. Kopīgo komandas sparu apliecināja stafetēs un boccia spēlēs. Visi atgriezās ar medaļām un balvām. Paldies skolotājai Rutai Graudiņai, kura sagatavo un pavada bērnus!

Olimpiskā diena-2018.​

Arī mūsu skolas skolēni un pedagogi ņēma aktīvu dalību Olimpiskajā dienā.

 “Olimpiskās dienas 2018”  pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kura  sagatavoja skolēnus turpmākās dienas aktivitātēm.

Pēc aktīvas vingrošanas skolēni devās pa dažādām stacijām. Stacijās varēja iepazīties ar mūsu olimpiešiem, skatoties dažādas filmiņas, mākslas stacijā zīmēja olimpiskos apļus. Savu precizitāti varēja parādīt novusa, tenisa un bagmintona spēlē. Sacensības gars uzvirmoja spēlējot dažādas galda spēles un dambreti. Visazartiskākā stacija skolēniem lika pierādīt savu veiklību un precizitāti- braucot ar riteni un skrejriteni pa dažādiem šķēršļiem. Kopīgi pavadītās stundas sportiskā garā lika saprast, ka sportā jābūt vienotiem!Paldies visiem, kas piedalījās un, kas organizēja šo Olimpisko dienu.

Sajūtu taka

13.septembrī Gaujienas internātpamatskolas teritorijā atklājām sajūtu taku. Skolas attīstības plānā paredzējām takas izveidošanu. Skolotājas- Daina, Ruta un Iluta izplānoja un uzrakstīja projektiņu. Paldies kokapstrādes uzņēmumam SIA ‘’Vaidens’’, kurš atbalstīja takas izveidošanu ar materiāliem! Tālāk jau pašu darbiņš- plānošana, mērīšana un ierīkošana. Bērniem ir izveidotas desmit dažāda seguma takas daļas. Cik čiekuri un zīles salasītas? Cik skaidas un priežu mizas? Mācīsimies izjust dažādos materiālus un sajust atšķirības. Paldies visiem, kas palīdzēja ierīkot taku!

CERĪBAS BĒRNU SASNIEGUMI.

Par godu Speciālās Olimpiādes 50 gadu jubilejai un Latvijas Speciālās Olimpiādes 30 gadu jubilejai- Rīgā 13.septembrī tika rīkotas sacensības futbolā Cerību bērniem. Pavisam sacensībās piedalījās 14 komandas no dažādām Latvijas skolām un divas komandas no Lietuvas un Igaunijas. Mūsu skolas Cerību bērni ieguva 2.vietu.
Kamēr pārējie mūsu skolas skolēni mēroja garus ceļus pārgājienā, mēs pēc spēles apmeklējām Zooloģisko dārzu, kur guvām pozitīvas emocijas un iepazinām neredzētus dzīvniekus.
Sporta skolotāja Ruta Graudiņa.

Sveika skola!

Kad rīti uz mums veras caur miglas plīvuru, gaiss smaržo pēc āboliem un saulītes staros kokiem lapas krāsojas, ir skaidrs, ka atkal klāt septembris. Jā, laika rats griežas nepielūdzami ātri, un tikpat ātri laikam līdzi ir aizskrējusi kārtējā vasara ‐ ar brīvlaiku, atvaļinājumu, atpūtu. Kā katru gadu, arī šo pirmo skolas dienu katrs sagaidīs ar savādākām izjūtām-dažam tas būs pirmais, uzsākot skolas gaitas, dažam-pēdējais, citam ar smagu nopūtu -„atkal uz skolu!”, citam priecīgs-„beidzot atkal uz skolu!”. Lai nu kā, vēl negribētos  šķirties no  vasaras,bet tomēr  klāt ir  Zinību diena.

Lai mēs visi zinātu un būtu droši, ka mūsu skolā viss ir kārtībā, mazais zaķēns kopā ar saviem draugiem mūs visus saskaitīja.Nu mēs visi varam čakli mācīties un strādāt. Paldies Apes domes deputātei Venerandai Kustavai par uzmundrinošiem vārdiem Jaunajā mācību gadā.

Jauna mācību gada sākums ir jauna ceļa sākums. Šai ceļā novēlu, lai mācības sniedz prieku un gandarījumu, vieš jaunus izaicinājumus!

Mācieties sev un Latvijai, jo gudrajiem pieder visa pasaule!

Mīļie skolotāji un skolas darbinieki!

Jaunajā mācību gadā jums visiem novēlu labu veselību un dzīvesprieku!

Lai ir pacietība un prieks, atbalstot un iedvesmojot mūsu skolēnus, atklājot un attīstot viņu talantus, ik dienas redzot nākamās Latvijas paaudzes augam un mācāmies!

 

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone