Ojāra Vācieša dzejoļi bērniem

13. novembrī  tika rīkots skatuves runas konkurss 1.a.klasei. Konkursa mērķis bija skolēnos radīt interesi par mūsu novadnieka Ojāra Vācieša dzeju, pilnveidot saskarsmes kultūru un attīstīt skolēnu radošās spējas.

Skolēni šim konkursam gatavojās ļoti cītītīgi. Kā jau visos konkursos, arī šajā konkursā bija žūrija. Žūrijā bija 1.a.klases audzinātāja Iluta Šurkina, sākumskolas skolotāja Svetlana Lārmane un latviešu valodas skolotāja Vita Peneze. Žūrijas uzdevums bija katrā skolēnā sadzirdēt un saskatīt individuālās dotības.

Pirms konkursa sākuma, tika izlozēta secība, kādā katrs uzstāsies.

Kā pirmais uzstājās Māris Bistrovs ar dzejoli „Kabata”. Kā jau zēnam pieklājas ir jāzin lietas, kas saistītas ar tehniku. Māris uzzināja to, ka kabatā viss traktors neiet, ieiet tikai traktora detaļas. Māris ieguva „Centīgākā runātāja titulu”.

Kā nākošā uzstājās Estere Puriņa ar dzejoli „Pasaka”. Esteres runātais dzejolis mums visiem atļāva pabūt pasakā- kur futbolu spēlē ar piparbumbām. Estere ieguva „Izteiksmīgākās runātājas titulu”.

Loreta Mūkina uzstājās ar dzejoli „Darīsim to, ko nevajag”. Dzejolītis  bērniem mācīja to, ka mēs bieži daram to, ko nevajag darīt. Loreta ieguva „Rāmākās runātājas titulu”.

Nākošais runātājs bija Kaspars Klišāns ar dzejoli „Trakumi”. No Kaspara dzejoļa uzzinājām kādus trakumus var ieraudzīt pat uz ceļa. Kaspars ieguva „Atraktīvākā runātāja titulu”.

Leo-Lukuss Sprikuts uzstājās ar dzejoli „Slinkums”. Leo- Lukass tik ļoti radoši norunāja dzejoli, ka ieguva „Radošākā runātāja titulu”.

Elīna Adamoviča izstāstīja, kāda ir kuram dziesma, caur  dzejoli „Kāda kura dziesma”. Elīna ieguva „Skanīgākās runātājas titulu”.

Skatuves runas konkursu noslēdza – Terēzija Upeniece ar dzejoli „Miega dziesma tiem, kas vēl gulēt neies”. Terēzija izstāstīja, cik grūti ir aiziet gulēt, kad sapnītis negrib nākt. Terēzija ieguva „Domīgākās runātājas titulu”.

Paldies skolēniem par izteiksmīgo dzejoļu runāšanu, paldies žūrijai par veicinošiem tituliem dzejoļu runātājiem.

1.a.klases skolotāja Anda Andersone