Ne jau ar mums Latvija ir sākusies un ne jau ar mums Latvija izbeigsies. Mēs veidojam savas valsts nākotni, tikai mūsu spēkos ir nodot šīs senču vērtības nākamajām paaudzēm. Kopsim un stiprināsim Latvijas pūru, neļausim tam palikt aizmirstībā, jo tikai mūsu rokās ir tā nākotne!

Jau devīto gadu mūsu skolā notika ierindas skate, kurā piedalījās visas klases. Žūrijā šogad tika aicināti: Juris Ozoliņš– Apes novada Jaunsargu instruktors, Svetlana Lārmane– Gaujienas internātpamatskolas sākumskolas skolotāja, Vita Peneze– Gaujienas internātpamatskolas latviešu valodas skolotāja.

Žūrija vērtēja klases noformējumu, soļošanas prasmes un komandiera prasmes.

Ierindas skatei skolēni tiek gatavoti sporta stundās. Pēc katras klases ieskatiem, var arī trennēties ārpus stundām un nostiprināt soļošanas prasmes. Pēc kopvērtējuma, tad katra klase varēja izvērtēt, cik laika bija atlicinājuši no sava brīvā laika, lai iegūtu labāku žūrijas vērtējumu.

Ierindas skates kopvērtējumā žūrija apbalvoja katrā vecuma grupā trīs labākos.

 Jaunāko klašu grupā 1.vietu ieguva 3.a., 4.a.klašu grupa.  2.vietu ieguva 1.a.klase. 3.vietu ieguva 2.a. klase.

Vecāko klašu grupā 1.vietu ieguva 8.a.,9.a.klašu grupa. 2.vietu ieguva 8.b.,9.b.klašu grupa.    3. vietu ieguva 5.a.klase.

Kā  labākie  komandieri tika atzīti- Linda Lejesmeijere, Renāte Ozola-Ozoliņa un Jānis Lubāns

Žūrijas komisijas locekļi ļoti atzinīgi izteicās par skolēnu soļošanas prasmi un protams par to, ka skola organizē šāda veida pasākumu. Par to, ka mūsu skolā ierindas skate tiek organizēta – liels paldies ir jāsaka sporta skolotājai Rutai Graudiņai.

Mūsu Latvijai ir vajadzīgi stalti un stipri jaunieši!

Jaunatnes darba organizatore Anda Andersone