Latvieši kopš seniem laikiem  zināja zīmju spēku un izmantoja to sargājot savu ģimeni un mājokli.  Latvju zīmes arī tagad tiek akmenī kaltas, kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, izadītas zeķēs un izšūtas.

Katru gadu skolas zālienā veidojam ziedu kompozīcijas. Šis gads nav izņēmums. Kopīgi veidojām latvju zīmju rakstu paklāju. Tā ir mūsu dāvana Latvijai, gaidot simtgadi.

Katra klašu grupiņu veidoja savu latvju zīmi. Tagad mūs visus priecē „Jumis”, kas ir auglības simbols. Šo zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lailu un Daigu. ,,Māras krusts’’– dziedināšanai un veiksmei, šai zīmei savu mīlestību deva 8a.,9a.klašu grupa ar audzinātājām Mariju un Zintu. „Zalktis”– dos mums gudrību, un to visvairāk vajag mūsu pirmklasniekiem un sagatavošanas grupiņai, zīmi viņi veidoja kopā audzinātājām Solvitu un Ilutu. „Dieva zīme”- dieviņš mūs pasargās no likstām un nebūšanām, šo zīmi veidoja 1a.klase ar skolotāju Andu.

„Auseklītis”-sargā no ļaunuma, šo zīmīti veidoja mūsu cerību klasīte kopā ar audzinātājām Mirdzu un Inetu, un auklīti Dzidru.
Drošību un auglību nes „Māras zīme”, zīmīti veidoja pirmsskolas grupiņa ar audzinātājām Lindu, Sanitu un auklītēm Līgu un Gunitu.

„Ūsiņa zīme”- dzīvības zīme, šo skaisto zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lindu un Daigu. „Zvaigzne” – īsts debesu, pasaules, cilvēka dievišķās dzimšanas simbols, ļoti krāsainu šo zīmi izveidoja 5a.,6a.,7a.klašu grupas kopā ar audzinātājām Maiju un Ingu.

„Laimas zīme”-veiksmes un laimes simbols, zīmi veidoja 2a.,3a.,4a.klašu grupas ar audzinātājām Baibu un Iritu.

„Akas zīme”- šī zīme tika veidota, kā noslēdzošā zīme, jo šī zīme ir viena no spēcīgākajām, universālākajām zīmēm, kurā ir iepītas gandrīz visas zīmes –  zalkša zīme, akas zīme, Dieva un Māras zīme, Saules un Mēness zīme, Laimas krusts, Jumis, Ūsiņš, tādēļ tās iedarbības lauks un spēks ir ļoti plašs. Šo zīmi veidoja skolotāja Anda.

„LATVIJA”-bija skolotāju kopdarbs, ko veidojām no latviešu iecienītā koka pīlādža ogām, tām ir maģiskās spējas, enerģētika un veselība. Pīlādža ogas ieskāvām baltajās sūnās.

Šorīt agri celdamās,

Trīs vārdiņus vien sacīju;

Mīļš Dieviņš, Laima, Māra,

Nāciet manim palīgā.

Mēs tagad esam droši, ka mūsu skoliņā mājos saticība, drošība, veselība un veiksme. Nāciet pie mums ciemos un priecājieties kopā ar mums!

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone