Pārgājienu diena 

 

      Jau ceturto gadu Gaujienas internātpamatskolas  skolēni no 5.- 9.klasei laivo pa Gauju, bet jaunāko klašu skolēni dodas pārgājienā. Sarēķināti maršrutu garumi laivotājiem un gājējiem tā, lai pusdienas varētu baudīt kopā.

     Ar laivām ir pārvarētas Sikšņu un Randatu krāces, izbaudīts Gaujas lēnais tecējums aiz Gaujienas. Vēroti stāvie un līdzenie krasti.  Pārbaudīti  savi  un biedru spēki  airēšanā un līdzsvara izjūtā. Katrā laivā ir galvenais stūrmanis –  skolas darbinieks, kurš atbild par drošību un sacensības garu, jo katram taču gribas būt pirmajam.  Paldies skolotājiem un darbiniekiem – Rutai, Lindai, Maijai, Italo,  Solvitai, Guntim, Dzintaram, kā arī Edgara un Ērika mammai Solvitai Zelčai! Jūsu vadītās laivas šogad  bija drošas un stabilas.

        Jaunāko klašu  skolēni  un daļa ‘’C’’ klases skolēnu kopā ar skolotājām devās pārgājienā uz Zvārtavas pili. Tur viņus laipni sagaidīja pārvaldniece Ausma un izrādīja visas telpas un stūrīšus.  Skolēni izbaudīja pils īpašo auru un grezno mēbeļu valdzinājumu.

    Tie skolēni, kuriem  grūtāk pārvietoties, brauca ar autobusu uz pusdienošanas vietu.

      Visi satikāmies  Kaģumciemā, kur  bērnus jau gaidīja ugunskurs. Cepām desiņas, atpūtāmies un dalījāmies piedzīvojumos.  Paldies Zintai un Montai par garšīgajām pusdienām!

Direktore

 

 

Atvērto durvju diena

 

Tēt, Tu man iedevi spārnus,
Māt, Tu man iemācīji lidot,
Lai visaugstākos kalnos,
Es varētu aizspārnot…

        Ar šādām dzejas rindām iesākās Mātes dienai veltītais koncerts Gaujienas internātpamatskolā. 11.maijā skolas audzēkņi un skolotāji gaidīja vecākus un pašvaldību sociālos darbiniekus uz ‘’Atvērto durvju dienu’’. Diena bija spraiga- atklātās stundas, kurās vecāki varēja vērot savu bērnu dalību mācību procesā. Pēc tam sekoja koncerts, kurā uzstājās sākumskolas un pamatskolas skolēnu ansambļi, 1.-4.klašu deju kolektīvs, speciālo klāšu ritmikas dejotāji, daiļrunāšanas konkursa laureāti un sākumskolas skolēni ar montāžu “Manai māmiņai’’.

          Skolas direktore informēja par galvenajām aktivitātēm aizvadītajā mācību gadā. Eiropas fonda projekta ‘’Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā’’ vecākiem bija iespēja noklausīties psiholoģes Daces Gailītes lekciju ‘’Seksuālā un reproduktīvā veselība’’. Jaukas bija kopīgās pusdienas bērniem un vecākiem. Paldies vecākiem, kuri atbrauca uz skolas pasākumu! Pēcpusdienā Skolas padome apstiprināja skolas attīstības plānu nākamajiem trīs gadiem.

Direktore

 

Meiteņu diena „Es bij meita, man bij vara”

Meiteņu diena mūsu skolā norisinājās 12.aprīļa pēcpusdienā. Pasākumā piedalījās astoņas meitenes, kuras bijas gatavas sevi pierādīt dažādos pārbaudījumos un pretendēt uz kādu no tituliem. Meiteņu veikumu vērtēja žūrija- Solvita Korobova, Ineta Andrīte un Marija Guoģe. Meitenes sacentās dažādos uzdevumos. Gan turēja uz laiku grāmatas, gan dejoja, zēniem pogāja krekla pogas ar cimdiem. Pūta un sēja balonus, vēra kurpēs šņorītes, meklēja kalendārā vārdus, minēja pēc attēliem dziesmas, izšuva kāda zēna vārda pirmo burtu. Pēc deviņiem grūtiem uzdevumiem uz finālu tika izvirzītas četras meitenes- Terēzija Upeniece /1.a.kl./, Nanija-Lība Uskliņģe /2.a.kl./, Katrīna Gekiša /4.a.kl./ un Linda Lejesmeijere /6.a.kl./ Finālistēm nācās sevi pierādīt piecos uzdevumos- demonstrēt seno laiku apģērbu, sagriezt šokolādi ar nazi un dakšinu, parādīt savas deju prasmes, salikt sakāmvārdus pareizā secībā un pierādīt, cik katra ir veikla, skrienot pārī ar zēnu. Žūrijas vērtējumā nomināciju- „Atraktīvākā meitene” ieguva Linda Lejesmeijere /6.a.kl./ Nomināciju „Sapņainākā meitene” ieguva Katrīna Gekiša /4.a.kl./ Nomināciju „Inteliģentākā meitene” ieguva Nanija-Lība Uskliņģe /2.a.kl./  Pārējām dalībniecēm tika pasniegtas pateicības par piedalīšanos. Paldies meitenēm par piedalīšanos, paldies audzinātājām, kas atbalstīja savu klašu meitenes un mudināja piedalīties. Paldies audzinātājai Daigai Jaunbērziņai ar savu klasi, kas palīdzēja zāles kārtošanā.

Anda Andersone Jaunatnes darba koordinatore

 

Teātra dienas Gaujienas internātpamatskolā.

27.martā daudzās valstīs atzīmē Starptautisko teātra dienu. Apes novada PII šo dienu sumināja 29. martā Gaujienas internātpamatskolā. Saulainajā ceturtdienas rītā kopā sanāca un sabrauca vairāk kā 60 pirmsskolas izglītojamie ar skolotājām, lai viens otru pārsteigtu ar teātra spēlēšanu, dziesmām un dejām.

Teātra dienas tēma bija “Kas tev ir Latvija?” Skolas zālē mazos aktierus sagaidīja Sprīdītis un tautu meitas, kas vadīja pasākumu.

Katram no mums vārds Latvija saistās ar kaut ko citu, taču priekšnesumu laikā visi kopā uzzinājām daudz jauna, interesanta par mūsu dzimto zemi.

Teātra dienas pasākumu ievadīja Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupas bērni ar dzejoli “Kas ir Latvija?” un dziesmu “Knīpiņas un knauķīši”.

Pēc tam Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vecākās grupiņas bērni priekšnesumā “Kas ir Latvija?” kopā ar skolotājām, caur dziesmām, dzeju, dejām noskaidroja ar ko katram saistās Latvija.

Latviešiem viena no svētākajām un mīļākajām vietām vienmēr ir bijusi pirts, ar to saistās dažādi rituāli. Trapenes mazie zaķēni un skolotājas V. Plūdoņa dzejoli “Zaķīšu pirtiņa” pārvērta par skaistu izrādi.

Vidagas skoliņa bija izvēlējušies stāstiņu par savām mājām- Vidagu. Priekšnesumā “Ripo, ripo, kamolīt!” stāsta galvenais varonis Kamolītis pēc ziemas miega meklēja mājupceļu, un to viņam palīdzēja atrast ceļā satiktie draugi.

Apes PII “Vāverīte” bērni bija iestudējuši pasaku “Kā pūcīte iemācījās palīdzēt citiem”, kuru papildināja ar dziesmiņām un mūzikas instrumentu spēli.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 3-5.gadīgo grupas bērni rādīja latviešu tautas pasaku “Padoms maksā”. Aktieri uzbūra karaļnama atmosfēru. Princese nevarēja vien izvēlēties sev precinieku. Bet, kā jau visās pasakās, beigas bija laimīgas- princese tika pie vīra.

Latvieši sevi uzskata par dejotāju un dziedātāju tautu. Teātra dienas noslēdza Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupas bērni ar priekšnesumu par mūsu galvaspilsētu Rīgu, deju “Rīga dimd” un O. Vācieša dziesmu “Kur, ko likt?”

Visu Latviju kopā ar bērniem apceļoja Sprīdītis, un kopā ar viņu mēs kārtējo reizi sapratām, ka mums katram savas mājas ir tā laimīgā zeme…

Noslēgumā lielo aktieru saimi sagaidīja pārsteigums- balvas un saldais cienasts, par ko mēs visi paldies sakām Apes novada domei.

Paldies visām skolotājām par darbu, kas bērniem nesa milzu prieku un labas emocijas!

Uz tikšanos nākošgad atkal Gaujienā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupā!

Pirmsskolas skolotāja Iluta Šurkina

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – 25. marts

Atceroties un pieminot 1949. gada 25. marta izsūtītos,6b. – 9b. un 7a. klašu skolēni zīmēja savus veltījumus izsūtīto piemiņai.

Vēstures stundās pārrunājām 1949. gada 25. marta notikumus, uzzinājām, kurus mūsu pagasta cilvēkus skāra 1949. gada deportācija.

25. martā, skolas pašpārvaldes dalībniece Linda Lejasmeijere kopā ar vēstures skolotāju un skolēnu grupiņu devās uz piemiņas brīdi pie represēto piemiņas akmens Gaujienas kapsētā, kur aizdedza svecītes represēto piemiņai.

Vēstures skolotāja Inga Poševa

„Sports.”

8.februārī Ziemeru pamatskolā notika  Alūksnes un Apes novadu skolu sacensības florbolā. Skolas komanda  ar sīvu cīņu izcīnīja 4. vietu. Paldies puišiem -Kristeram Lubānam, Jānim Lubānam, Sandim Sviķim, Mārtiņam Žūkuram, Danielam Kalējam, Arnoldam Boikovam, Edijam Lurinam par spraigo  un atraktīvo cīņu.

15.februārī  skolas labākie slēpotāji devās uz Meženieku slēpošanas trasi, kur notika Alūksnes un Apes novada sacensības slēpošanā. Renāte Ozola-Ozoliņa  ieguva 4.vietu, Katrīna Gekiša 5.vietu, Daniels Kalējs 5.vietu, Amīna Millere 6.vietu, Jānis Lubāns 6.vietu. Paldies arī pārējiem bērniem par piedalīšanos.

22.februāra aukstajā,  ziemīgajā rītā devāmies uz Madonu, kur -Smecersilā piedalījāmies Latvijas Speciālās Olimpiādes slēpošanas sacensībās. Diena bija auksta un bērniem sevi bija jāpierāda sarežģītās distancēs.  Elīnai Ozolai-Ozoliņai 2.vieta, Ludim Ābelei 2.vieta, Andrejam Batņam 4.vieta, Renātei Ozolai-Ozoliņai 5.vieta. Protams liels paldies par cīņas sparu arī pārējiem bērniem.

22.februāra pēcpusdienā skolā notika pasākums veltīts zēniem
„Es bij puisis, man bija vara…”

Katru klasi pārstāvēja viens zēns. Žūrijā šogad aktīvi strādāja skolas bibliotekāre Ligija, skolas medmāsa Solvita un pašpārvaldes priekšsēdētāja Daina.

Pirmajā kārtā piedalījās desmit zēni- Magnuss /2.a.kl./., Ēriks /3.a.kl./, Egils /4.a.kl./, Mārtiņš /5.a.kl./, Hoseignasio /5.a.kl./, Edgars /6.a.kl./, Gundars /7.a.kl./, Leons /7.b.kl./.,Igors /6.b.kl./,Lauris /6.b.kl./. Zēniem bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Pirmais bija mājas uzdevums- sava vizītkarte. Turpinājumā zēni pēc kārtas varēja izvēlēties uzdevumus. Jāpierāda bija savu pirkstu veiklība avīzes plēšanā, visgarāko strēmeli izplēsa Gundars. Pa pāriem cīnījās pēdu lekšanā. Šajā uzdevumā mazie zēni bija veiklāki par lielajiem zēniem. Spēlēja galvas bolingu, izbaudīja ziemas priekus uz grīdas-šļūca ar lakatu. Nācās pielietot mājturības stundās gūtās iemaņas-ar naglu un āmuri bija jāizveido sirsniņa.  Deju prasmi zēni pierādīja dejā „Čību čābu”. Zēniem tika pārbaudītas latviešu valodas zināšanas, katrs tika pie kāda mēles mežģa.  Visi kopā centās atbildēt uz dažādiem ekspress jautājumiem. Zēni nebija dzirdējuši par putniem uzvalkos –pingvīni. Katrs cilvēks savā dvēselē ir mākslinieks, zēni savu mākslinieka talantu parādīja- izveidojot suni no dotajiem šabloniem. Mūsu zēni ir vareni mākslinieki. Vislielāko gandarījumu un cīņas sparu zēniem sagādāja braukšana ar bmx riteņiem pa izveidotu trasi.

Pēc pirmās kārtas rezultātiem uz otro kārtu tika izvirzīti- Ēriks, Hoseignasio, Edgars un Gundars. Šajā kārtā zēniem bija jāveic katram savs uzdevums, ko pats izvēlējās. Zēniem savas zināšanas un prasmes bija jāpierāda medicīnā, pavārmākslā, sportā, mūzikā.

„Inteliģentākais zēns”- Hoseignasio

„Smaidīgākais zēns”- Edgars

„Nopietnākais zēns”- Gundars

„Sportiskākais zēns”- Ēriks

Paldies visiem zēniem par drosmi piedalīties un sevi parādīt. Paldies audzinātājām par atbalstu. Liels paldies audzinātājai Lindai par atbalstu un ieguldīto darbu.

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone

Ap Meteni slaidi laižu,
Lai liniņi gari aug.

Meteņus svinam vidū starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Tādā kārtā Metenis iezīmēja ne tikai pusceļu saulei no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām, bet arī vienu darbu beigšanu un citu sākšanu.

Ja Metenī sniegs uz jumta, tad tas būs arī Lieldienās.

Sacenšanās ragavu braukšanā no kalna – jo tālāk, jo labāk. Turklāt veselīga smieklu deva garantēta.

Meteņdienas ziemīgo burvību izbaudīja arī pirmsskolas grupiņas bērni ar audzinātājām un pirmā klasīte ar savu skolotāju. Tika kurināts ugunskurs, iets rotaļās kopā ar skolotāju Dagniju, vizināšanās prieki no kalniņa un protams desiņu cepšana un siltas tējas baudīšana.Par Meteņdienas cienastu bērni saka lielu un mīļu paldies labam cilvēkam no Gaujienas pagasta, kas ar lielāko prieku atbalsta bērnu pasākumus Gaujienas internātpamatskolā.

Pirmsskolas skolotāja Iluta Šurkina un pirmās klases skolotāja Anda Andersone

112 diena Gaujienas internātpamatskolā.

8. februāra pēcpusdienā 2.-9. klašu skolēnus uzrunāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Apes posteņa pārstāvji. Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kādos gadījumos jāsauc glābšanas dienests, kur zvanīt ārkārtas situācijās. Atgādināja, ka svarīgi nevis padalīties ar ziņu vai video sociālajos tīklos, bet vispirms zvanīt uz 112 un informēt par notiekošo.Skolēni noskatījās īsfilmu par glābēju darbu.  Noslēgumā ugunsdzēsēji atbildēja uz skolēnu jautājumiem par viņu darba ikdienu un kur apgūt šo profesiju. Uzzinājām, ka ugunsdzēsējiem ir atbildīgs un nopietns darbs.

 

Rakstu darbu un pierakstu kvalitātes konkurss.

Jau vienpadsmito gadu skolā notika 1.a – 9.a klases skolēnu rakstu darbu burtnīcu un pierakstu kvalitātes pārbaude. Mācību priekšmetu skolotāji izvērtēja izglītojamo rakstu darbu burtnīcas,  pierakstus, divus labākos no katras klases iesniedza metodiskās komisijas vadītājām izvērtēšanai.  Kvalitatīvāko, glītāko pierakstu veidotāji tika apbalvoti skolas darba līnijā.

            Visglītākie, kārtīgākie pieraksti ir sākumskolas skolēniem:Terēzijai Upeniecei (1.a kl.), Elīnai Adamovičai (1.a kl.), Nanijai Lībai Usklinģei (2.a kl.), Maksimam Magnusam Jermacānam (2.a kl.), Janekam Karasevam (2.a kl.), Danielam Dūmiņam (2.b kl.).

            Viskvalitatīvākie un kārtīgākie pieraksti vecākajās klasēs šogad ir Simonai Tkačenko (7.a kl.), Dainai Legzdiņai (7.a kl.). Pateicība arī  Norai Smolovinai (9.a kl.) un Sandim Sviķim (9.a kl.).

            Informācijas apjoms nemitīgi pieaug, tāpēc kvalitatīvi pieraksti ir lielisks palīgs visu mācību priekšmetu apguvē.

Metodisko komisiju vadītājas Svetlana Lārmane un Vita Peneze

 

Lasītprasmes konkurss.

Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās, attīstoties tehnoloģijām, lasīšanas paradumi ir krasi mainījušies.Svarīgi ir ne tikai mācēt lasīt, bet arī kritiski izvērtēt informācijas avotu, izlasīto izmantot, lai sasniegtu mērķus.

            Laba lasītprasme nosaka skolēna panākumus visos mācību priekšmetos, ar lasīšanas palīdzību atklāj jaunas zināšanas, veido pasaules uzskatu, emocionālo pasauli, bagātina vārdu krājumu, sekmē empātiju, attīsta domāšanas un argumentēšanas prasmes, iztēli, radošumu, uzlabo komunikācijas prasmes, vēlāk palīdz gūt arī profesionālos panākumus, kā arī ir patīkams brīvā laika pavadīšanas veids. Labas lasīšanas prasmes, protams,  uzlabo arī pareizrakstības prasmes.

            Nogalē skolā notika lasītprasmes konkurss vecāko klašu skolēniem. Tā mērķis- veicināt lasītprasmi un pilnveidot tās iemaņas, kā arī sekmēt zināšanu un prasmju radošu izmantošanu konkursā.

            Vidējā vecuma grupā 2.vietu ieguva 6.a klases skolniece Linda Lejasmeijere. Vecāko klašu grupā 3. vietu – Daina Legzdiņa (7.a kl.) un Simona Tkačenko (7.a kl.). Atzinību ieguva 6.a klases skolniece Agnese Puriņa.

            Paldies pārējiem skolēniem par dalību konkursā!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Vita Peneze

 

Popiela- Latviešu zelta dziesmas.

Dziesma ir mūsu dvēseles prieks, senie latvieši visus darbus darot dziedāja. Tā dziesma ir nonākusi arī līdz mūsdienām, dažāda, gan raiba, gan skaļa, gan klusa.  Cik dažādi mēs uztveram latviešu zelta dziesmas, to mūsu skolas bērni parādīja skanošajā, dejojošajā popielā 25.janvāra pēcpusdienā.

Lasīt vairāk..
 

 

Dambretes turnīrs.

25.janvārī norisinājās skolā dambretes turnīra noslēguma posms, uz kuru no katras klases ieradās  viena meitene un viens zēns. Klases labākos dambretes spēlētājus noskaidrojām katrā klasē izspēlējot vienam ar otru. Turnīrs norisinājās divās grupās: 1.-4.klašu grupā un 5.-9.klašu grupā.

1.-4.klašu grupā  atjautīgāko zēnu trijnieks:

1.vieta- Ēriks Zelčs /3.a.klase/

2.vieta -Māris Bistrovs /1.a.klase/

3.vieta -Raivis Gasners /4.a.klase/

1.-4.klašu grupā  atjautīgāko meiteņu trijnieks:

1.vieta- Alise Puriņa /4.a.klase/

2.vieta -Nanija Lība Uskliņģe /2.a.klase/

3.vieta -Estere Puriņa /1.a.klase/

5.-9.klašu grupā atjautīgāko zēnu trijnieks:

1.vieta- Edgars Zelčs /6.a.klase/

2.vieta -Armands Sidrabkalējs /8.b.klase/

3.vieta- Sandis Sviķis /9.a.klase/

5.-9.klašu grupā atjautīgāko meiteņu trijnieks:

1.vieta- Daina Legzdiņa /7.a.klase/

2.vieta -Renāte Ozola-Ozoliņa /9.b.klase/

3.vieta- Amīna Millere /8.b.klase/

 Paldies bērniem par piedalīšanos.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa

 

Ziemassvētku atskaite..

Kad gada ritumā diena ir visīsākā,bet nakts visgarākā, kad tumsas vara savā gājienā sasniegusi visaugstāko punktu, tad Ziemassvētki – Saules atgriešanās svētki ir klāt. Ziemassvētki šogad pie mums atbrauca  rakstītām kamanām.

Visi kopā  saredzējām, sadzirdējām latvisko garu caur senajām latviešu tradīcijām.

Saimniece ar meitām, dejotājiem, dziedātājiem uzbūra mums senos Ziemassvētkus, kur māja tika posta ar puzuriem, niedru  un dziju saulītēm. Svētku mielastā cienājāmies ar piparkūkām, zirņiem un pupiņām. Kopīgi visi izbaudījām pirts rituālu, simboliski attīrījāmies no visa enerģētiski sliktā, kas pa gadu sakrājies. Mūsmājai garām  nepagāja arī budēļi,  tie solīja svētību mūsu namam. Kopā ar ķekatniekiem tika iets rotaļās, minētas mīklas, dziedātas dziesmas. Budēļu ciemošanās noslēdzās ar bluķa vilkšanu, kopā ar bluķi tika aizvilktas visas pērnā gada neveiksmes, sliktās domas un sliktie darbi. Izplatīta Ziemassvētku vakarā ir nākotnes zīlēšana, tāpēc pie mums ciemojās arī čigānietes, kas zīlēja visdažādākās lietas. Gan to, ka nama mātei būs daudz darba, gan to, ka kādam būs salda dzīve, gan to, ka kāds drīz apņems sievu.

Un pilnīgi noteikti visi senlatvieši zīmēja baltu krustu uz durvīm, lai mošķi un ļaunie gari netiek mājā.

Varbūt arī mēs šajos Ziemassvētkos ar baltu krītu uzvilksim krustu pret ļaunumu uz savām durvīm un mēģināsim atdzīvināt savā ģimenē vismaz kādu no mūsu senču tradīcijām.

Paldies visiem, kas palīdzēja svētku radīšanā- sk.Marijai par saulīšu gatavošanu, sk.Ingai Poševai un sk. Maijai ar audzināmajiem par niedru saulīšu gatavošanu un zāles kārtošanu, par bērnu iesaistīšanu pasākumā. Sk.Lindai Barkovskai par skaistajiem puzuriem un bērnu iesaistīšanu pasākumā. Sk.Guntai Briedei par brašajiem dejotājiem. Sk.Ilzei Dāvei par skanīgo dziesmu dziedātājiem. Sk.Italo paldies par muzikālo noformējumu, un par kamanu atvešanu un protams sk.Marijai par kamanu izīrēšanu. Paldies visām audzinātājām par bērnu iesaistīšanu pasākumā, dejotāju un dziedātāju ģērbšanu.

Lai jums sirdī prieks un rāms prāts. Lai spējat dāvāt mīlestību un nepietrūkst labestības. Ne tikai šodien, bet vienmēr.

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone

 

Izstāde "Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām".

Izstāde-„Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”

Skaistākais laiks ir gaidīšanas laiks pirms Ziemassvētkiem. Savlaicīgi gatavojoties tiem, daudzvairāk un patiesāk var izjust svētku burvību. Brīnumus radām mēs paši. Gaidot svētkus, mēs izveidojām mājturības un tehnoloģiju stundās paveikto darbu izstādi.

1.a.klasītes skolēni aplicēja sniegavīru no vates spilventiņiem, plēšanas tehnikā veidoja cimdiņu un izšuva sniegpārsliņu.

2.a.klases skolēni gatavoja rūķīšus no dzijas un aplicēja sniegavīru no auduma.

 3.a.un 4.a.klases skolēni aplicēja Ziemassvētku kompozīciju un veidoja 3D sniegpārsliņas.

Paldies sākumskolas skolotājām Svetlanai Lārmanei un Andai Andersonei par radošajām idejām mājturības un tehnoloģiju stundās.

 

Rūķu nedēļa.

Rūķu nedēļa 1.a.klasītei norisinājās no 18.decembra- 22.decembrim.

Ko tik mazie rūķi nesastrādāja. Matemātikas stundā skaitīja rūķus,rūķu cepures un pat rūķu zābakus, risināja atjautības uzdevumus, minēja krustvārdu mīklas par rūķiem. Mājturības un tehnoloģijas stundās veidoja „Rūķi sarkansvārci”. Vizuālās mākslas stundā katrs mazais rūķis izgatavoja savu rūķa foto. Sporta stundā dejoja rūķu deju.  Latviešu valodas stundā lasīja rūķu pasakas, dzejoļus,un pat sacerēja savu rūķu dzejoli.

Klases vidū rūķu bars
Spēlē riču-raču;
Skolotāja sēž uz vakts

Rūķus vaktēdama.

Visas dienas rūķi centās darīt tikai labus darbus, lai pa nakti cepurē nopelnītu kādu gardumiņu.

                                                                                                                                                       1.a.klases skolotāja Anda Andersone

 

Pieņemšana pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.

12.decembrī Latvijas specialās olimpiādes SO Pasaules ziemas spēļu, Gēteborgas kausa dalībnieki, sporta skolotāji un skolu direktori, kuri ir organizējuši SO starptautiskās sacensības Latvijā bija uzaicināti svinīgā pieņemšanā pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Šajā pieņemšanā piedalījās arī mūsu skolas sporta skolotāja –Ruta Graudiņa.

Pirms svinīgās pieņemšanas delegācijai bija iespēja apskatīt prezidenta pili gida pavadībā. Gide izsmeļoši izstāstīja par katru telpu, kuru aplūkojām kā arī iepazīstināja ar dažiem vēstures faktiem.

Valsts prezidents savā uzrunā teica paldies sportistiem par Latvijas vārda nešanu Pasaulē, par izcilajiem sasniegumiem kā arī sportistiem novēlēja neapstāties pie sasniegtā un izvirzītos mērķus īstenot dzīvē gatavojoties Speciālās Olimpiādes Pasaules vasaras spēlēm Apvienotajos Arābu Emirātos, kas notiks 2019.gadā.

No Speciālās Olimpiādes atbildes uzrunu teica LSO Nacionālais direktors A.Lasis. Uzsvars tika likts uz Speciālās Olimpiādes 50 gadi, kura sakrīt ar Latvijas Valsts simtgadi-2018.gads.

Katrs Sportists un treneris par piemiņu no Valsts prezidenta saņēma piemiņas balvu. Pēc svinīgā pasākuma bija neformālās sarunas ar prezidenta kungu, kurās iesaistījās gan sportisti gan sporta skolotāji.

Jaunatnes darba organizatore Anda Andersone

 

Pirmā advente.

Ir Pirmā Advente – kluss sākums,
Kad jaušams Ziemas Svētku nākums…

4.decembra rītā arī mūsu skolas saime iededzināja pirmo Adventes sveci.

Sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Advente ir laika posms no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem, tas ir pieklušanas un pārdomu laiks pirms Kristus piedzimšanas. Adventes laiks jāpavada klusumā, dziļās pārdomās un lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jāizvērtē labais un sliktais.

Nāc iesim
un apsnigsim klusi,
lai Eņģeļu spārni
dvēseli klāj,
ar gaišām domām
iedegsim sveces,
lai svētīts ir
šis Adventes laiks.

Paldies skolotājām Rūtai Kliesmetei un Andai Andersonei par dzejoļu montāžu.

Paldies bērniem, kas piedalījās- Elīnai (1.a.kl.), Esterei (1.a..), Terēzijai (1.a.kl.), Kasparam (1.a.kl.), Dainai (7.a.kl.), Samantai (5.a.kl), Norai (9.a.kl.), Veronikai (6.b.kl.), Samantai (7.a.kl.), Rolandam (7.b.kl.), Igoram (6.b.kl.), Elīnai (6.b.kl.)

Jaunatnes darba organizatore Anda Andersone

 

Tautas bumba.

30.novembrī skolā notika tautas bumbas sacensības. Piedalījās skolēni no 2.a.-5.a.klasei. Vislabāk veicās:

 5.a.klases skolēniem- 1.vieta

2.vieta- 4.a.klasei

3.vieta- 3.a.klasei

 Visgrūtāk veicās 2.a.klasītei, bet tāpēc jau nezuda cīņas spars un prieks par piedalīšanos.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa

 

Sacensības florbolā.

22.novembrī  Spāres internātpamatskolā notika Vidzemes zonas sacensības florbolā. Piedalījās arī mūsu skolas komanda- Sandis Sviķis, Renāte Ozola-Ozoliņa, Mārtiņš Žūkurs, Amīna Millere, Kristers Lubāns, Armands Sidrabkalējs, Emīls Rubenis, Rolands Zvaigzne.Visas spēles bija ļoti spraigas, jo visas komandas gribēja tikt uz finālsacensībām. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai par mūsu komandas sportisko garu!

 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītais pasākums.

Gaujienas internātpamatskolas saime, pirms došanās svētku brīvdienās uz mājām, pulcējās skolas zālē uz pasākumu, veltītu Latvijas Republikas 99. gadadienai, lai vārdos, dziesmās, savās domās paustu atziņu: ,,Cik mana Latvija skaista!”
Pirmsskolas grupiņas bērni kopā ar skolotāju Dagniju Pakalni iepriecināja pasākuma dalībniekus un viesus ar ritmisku latviešu tautasdziesmas ,,Rīga dimd!” izpildījumu.
Skolotājas Ilzes Dāves vadībā 5. – 9. klases meiteņu ansamblis dziedāja par to, cik labi, ka mums ir gan sava valsts, gan valoda, gan mīļi un saprotoši draugi visapkārt.
Tradicionāli 9.a, 9.b klases skolēni, kā arī 7.a klases puiši un meitenes literārā kompozīcijā klausītājus aicināja ar redzīgām acīm, dzirdīgām ausīm un atvērtām sirdīm izjust savu tēvzemi, jo ,,lai sauktos par latvieti kā sarkanu dzīparu jāieauž sirdi”. Viņi ir pārliecināti, ka svarīgi turēt un nest ,,ne vien pie krūtīm, bet sirdī – sarkanbaltsarkano, ne tikai svētkos, bet ikdienā” arī.
Skolas direktore, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka tēvzemes mīlestības sākums meklējams katra ģimenē.
Pēc pasākuma visi kopīgi devās svētku pusdienās pie balti saklātiem galdiem.

 

Ierindas skate.

Ne jau ar mums Latvija ir sākusies un ne jau ar mums Latvija izbeigsies. Mēs veidojam savas valsts nākotni, tikai mūsu spēkos ir nodot šīs senču vērtības nākamajām paaudzēm. Kopsim un stiprināsim Latvijas pūru, neļausim tam palikt aizmirstībā, jo tikai mūsu rokās ir tā nākotne!

Lasīt vairāk..
 

 

Hokeja spēles apmeklējums Arēnā Rīga.

Akcijas "Labo darbu nedēļa" organizatori – Palīdzēsim.lv saka lielu un sirsnīgu paldies par dalību akcijā!
Kopā esam paveikuši vairāk kā 375 labos darbus un akcijā iesaistījušies vairāk kā 13 000 Latvijas iedzīvotāji!
To starpā bijām arī mēs-Gaujienas internātpamatskola.  Kā pateicību, saņēmām brīvbiļetes uz hokeja spēli Arēnā Rīga.
14.novembrī devāmies atbalstīt mūsu hokejistus, spēle izvērtās saspringta, tikai papildlaikā mūsu hokejisti guva uzvaru.

 

Skatuves runas konkurss 1.a.klasei

Ojāra Vācieša dzejoļi bērniem

13. novembrī  tika rīkots skatuves runas konkurss 1.a.klasei. Konkursa mērķis bija skolēnos radīt interesi par mūsu novadnieka Ojāra Vācieša dzeju, pilnveidot saskarsmes kultūru un attīstīt skolēnu radošās spējas.

Lasīt vairāk..
 

 

Lāčplēša diena

Pasākums “GODS LĀČPLĒŠIEM”  Gaujienas internātpamatskolā

          Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

          Mūsu skolas vēstures skolotāja Inga Poševa katru gadu šajā dienā kopā ar skolēniem un skolotājiem dodas godināt Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus Augustu Pajo, Frici Brīvnieku un Andreju Juškēviču, kuru atdusas vietas ir Gaujienas kapsētā. No kapiem lāpu gājiens turpinās uz Gauju, kur tiek palaisti gaismas plostiņi ar mīlestību, ar sveču siltumu-tiem, kuri deva mums- Brīvību.

          Pasākuma norise (07.11.17. – 11.11.17.):

          Vēstures stundās izzinājām Lāčplēša dienas vēsturiskos notikumus, skatoties mūsu skolas absolventa Aleksandra Plitnika veidoto Power Point prezentāciju “Ceļš uz brīvību 1919 – 1920” un prezentāciju par pasākuma “Gods Lāčplēšiem” norisi mūsu skolā no 2007. – 2016.g.

          Vizuālās mākslas stundās skolotājas Daces Lubūzes – Vizuliņas vadībā veidojām darbus “Mans veltījums Lāčplēša dienai”

          Lāpu gājienā 11.11.17. devāmies uz Gaujienas kapsētu godināt Lāčplēša ordeņa kavalierus: Augustu Paijo, Frici Brīvnieku, Osvaldu Zariņu, Andreju Juškēviču, Voldemāru Briedi.

          Pludinājām Gaujā, mājturības stundās  skolotājas Marijas Guoģes vadībā izgatavotos, gaismas plostiņus pie Gaujas tilta.

Mārtiņdiena

Visi saka, visi saka
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt.
Mārtiņdienu svinēja gan pirmsskolas grupiņa kopā ar saviem draugiem no bērnudārza "Taurenītis", gan arī sākumskolas klasītes kopā ar "c"klasītes bērniem. Visus Mārtiņbērnus laipni sagaidīja saimniece ar čigānieti. Mārtiņbērni ar ķekatniekiem gāja rotaļās, minēja mīklas, skaitīja tautasdziesmas, skandēja ticējumus. Cienastā mielojās ar pīrāgiem, āboliem un dzērvenēm.

Pēc pasākuma tika ierīkota sākumskolas skolēnu darbiņu izstāde. Paldies skolotājām Svetlanai Lārmanei, Andai Andersonei un Dacei Lazdiņai par ierīkoto izstādi.

 

Draudzības spēles
Vecākā pirmskolas grupiņa kopā ar pirmo klasīti ir regulāri apmeklētāji skolas bibliotēkā. Aktīvi lasa bērnu žūrijas grāmatas, kā arī apmeklē izglītojošas nodarbības, kuras vada skolas bibliotekāre Ligija Krecele. Ārā aiz loga vēl ir vērojams rudens, tāpēc nodarbībā, bērni darbojās origami tehnikā-locīja krāsainas kļavu lapas. Lai būtu jautrāk bērni izveidotajām lapiņām veidoja sejiņas. Gala rezultāts priecēja visus bibliotēkas apmeklētājus. Paldies mazajiem aktīvistiem.

 

Skolas bibliotēka
Vecākā pirmskolas grupiņa kopā ar pirmo klasīti ir regulāri apmeklētāji skolas bibliotēkā. Aktīvi lasa bērnu žūrijas grāmatas, kā arī apmeklē izglītojošas nodarbības, kuras vada skolas bibliotekāre Ligija Krecele. Ārā aiz loga vēl ir vērojams rudens, tāpēc nodarbībā, bērni darbojās origami tehnikā-locīja krāsainas kļavu lapas. Lai būtu jautrāk bērni izveidotajām lapiņām veidoja sejiņas. Gala rezultāts priecēja visus bibliotēkas apmeklētājus. Paldies mazajiem aktīvistiem.

 

Nakts trasīte
19.oktobrī skolā notika Nakts trasīte- "Kopā jautrāk", dalībnieki bija skolnieki no 5.-9.klasei. Šis pasākums norisinās vairākus gadus. Pasākuma mērķis ir iepazīt Gaujienā vēl neiepazītas vietas. Katra klašu grupa saņēma karti, kur bija attēloti punkti, un tie bija jāatrod. Punktā jāatrod zīme, uz kuras bija uzrakstīts burts. Izskrienot visus punktus un sameklējot burtus-bija jāizveido no burtiem vārds-UZVARA! Šoreiz vietas netika dalītas, visi bija uzvarētāji, jo skrēja cik vien bija spēka!Paldies bērniem par aktivitāti.

 

 

"Kultūras mantojuma nedēļa"
No 9.oktobra līdz 13.oktobrim notika "Kultūras mantojuma nedēļa". Šajā projektā piedalījās arī mūsu skolas 6.b.kl,8.b.kl.,9.b.kl. un "C"klases skolnieki kopā ar skolotājām Dainu Graudiņu un Maiju Morīti. Skolnieki pētīja latviešu godu ēdienkartes, tikās ar saimnieci Annu, kura dalījās ar savām receptēm. Gatavoja tradicionālus ēdienus, senajā un mūsdienu versijā.

 

 

No 16.oktobra līdz 20. oktobrim  Latvijā norisinājās „Labo darbu nedēļa''
Gaujienas internātpamatskola aktīvi veica labos darbus.Kā pirmie savu labo darbiņu 16. oktobrī veica sākumskolas skolēni ar skolotājām Svetlanu Lārmani, Andu Andersoni un Iritu Stūrīti. Savu labo darbiņu veltījām memoriālajam muzejam "Anniņas". Muzeja vadītājas Inetas Riepnieces vadībā veicām dažādus sakopšanas darbus.Pirmā klasīte ar skolotāju Andu sakopa "Anniņu" nogāzi, kur tika lasīti akmeņi. Ceturtās un trešās klases bērni ar skolotāju Svetlanu kasīja lapas no taciņas, kas ved gar mūri. Otrās un ceturtās klases bērni ar skolotāju Iritu kasīja lapas no ceļa, kas ved gar "Anniņu" dīķi.
Prieks bija par paveikto! Atzinīgus vārdus teica pat pretimnākoši cilvēki, viņiem bija patīkami iet par sakopto taciņu.

Mūsu paši mazākie skolas iemītnieki -pirmsskolas grupiņa 17.oktobrī  čakli strādāja skolas teritorijā. Lasīja papīrus pie skolas, savāca sūnas un pīlādžus no veidotās kompozīcijas zālienā.
Sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām Svetlanu Lārmani, Baibu Ozoliņu un Intu Berķi turpināja sakopšanas darbus pie memoriālā muzeja "Anniņas", muzeja vadītājas Inetas Riepnieces vadībā. Lasīja zarus nogāzē un dedzināja.Anniņu estrādes nogāzē tika sētas kliņģerītes.Gandarījums un prieks bija redzams bērnu sejās par paveikto.

18.oktobrī  skolotāja Inga Poševa ar skolēnu grupiņu devās uz Gaujienas kapiem-uzkopt Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Augusta Pajo, Friča Brīvnieka, Andreja Juškēviča atdusas vietas un 2.pasaules kara karavīra Jēkaba Lejas kopiņu. Kā arī mūsu skolas bijušā skolotāja-audzinātāja Harija Peņča kapu kopiņu.
Labie darbi tika veikti arī skolas apkārtnē. Tika kasītas un nestas prom lapas.

19.oktobrī  audzinātāja Daiga Jaunbērziņa ar skolniekiem devās pie pensionāres Birutas Kalniņas /bijušās Gaujienas pasta priekšnieces/, sanest malku.

Paldies visiem čaklajiem un atbildīgajiem bērniem un skolotājām, kas paveica daudz labus darbiņus.
 

 

6.oktobrī skolā svinējām skolotājdienu.
Šogad skolotājdienā skolēni mūs iepriecināja ar "Melnbalto TV šovu". Skolotājām uz šovu bija jāierodas melnbaltā dreskotā. Šovā visi varēja iepazīties ar kriminālziņām, dzirdēt jaunumus no zinātnes, kultūras vēstis, aktualitātes ekonomikā, pasmieties anekdošu šovā un protams dzirdēt jaunākās laika ziņas.Skolotājām tika veltītas dzejas rindas un kopīgi dziedāta dziesma par laimes zemi.Pēc šova skolotājām koncertu sniedza Jānis Krūmiņš /solists no Apvedceļa/. Paldies skolas direktorei par sarūpēto koncertu. Diena bija emocijām bagāta.
Skolēni skolotājām vēlēja: Pepijas Garzeķes fantāziju un Vinnija Pūka neatlaidību.


 

Š.g.12.10. notika Latvijas speciālo skolu sacensības futbolā piecpadsmitgadīgiem zēniem.
Sacensībās piedalījās 14 komandas. Mūsu skolu pārstāvēja Emīls Rubenis.,Igors Bebčuks.,Andrejs Batņa.,Lauris Preizs.,Armands Sidrabkalējs.,Rolands Zvaigne.,un mūsu visdrošākās meitenes Renāte Ozola.-Ozoliņa un Elīna Ozola.-Ozoliņa. Paldies bērniem par spraigu cīņas sparu.

 


5.10.2017. notika Latvijas Speciālo skolu futbola sacensības meitenēm.
Arī mūsu skola tajās piedalījās. Pavisam sacensībās piedalījās 10 komandas no dažādām speciālajām skolām. Mūsu meitenes ieguva 5.vietu,par kuru pašām bija liels prieks un gandarījums par paveikto. Latvijas Futbola Federācija katrai komandas meitenei bija sagatavojusi pārsteiguma dāvaniņu. Liels paldies viņiem!

 

Zinību diena

Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad pirktākās lietas veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot, – klāt atkal ir  septembris, kas nozīmīgs un svarīgs mums ikvienam, jo skolas gaitu uzsākšana ir notikums, kuru atceramies kā skaistu piedzīvojumu gan paša dzīvē, gan vēlāk, jūtot līdzi bērniem.
Zinību dienu mūsu skolā šogad sagaidījām 4.septembrī.
Mūsu skola ir kā liels kuģis. Tāpēc izveidotais  kuģis skolas priekšā, visus laipni aicināja „UZ SKOLU!”
Katru gadu uz mūsu kuģa ierodas jauni pasažieri, arī šajā mācību gadā mūsu kuģis tika atvērts jauniem pasažieriem.
Šajā mācību gadā mūsu kuģis uzņēma deviņus jaunus pasažierus.
Liels notikums bija mūsu deviņiem pirmklasniekiem, kas svinīgi ar zvērestu tika uzņemti uz  kuģa klāja.
Mazie pasažieri dāvanā no lielajiem draugiem devītajiem saņēma kuģīšus, kurus paši varēs piepildīt ar saviem sapņiem un labām domām.

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

Lai mūsu lielajai kuģu saimei veiksmīgs un ražens jaunais mācību gads. Pasažieru vecākiem lai netrūkst pacietības, izturības un mīlestības lolojot savus skolniekus.

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone
 

 

Dāvana Latvijai
Latvieši kopš seniem laikiem  zināja zīmju spēku un izmantoja to sargājot savu ģimeni un mājokli.  Latvju zīmes arī tagad tiek akmenī kaltas, kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, izadītas zeķēs un izšūtas.

Lasīt vairāk..22.septembrī visā Latvijā norisinājās olimpiskā diena-Vingro svaigā gaisā.

Mūsu skola piedalās šajā pasākumā katru gadu. Visi skolēni un skolotāji rītu sākām ar vingrošanu skolas priekšā. Vingrojumu kompleksu izpildījām vairākas reizes, turpinājām sportot visas dienas garumā. MĒS TO IZDARĪJĀM!