Lasīt vairāk..


Apes un Alūksnes novada futbola sacensības 4.-5.klasēm

Lasīt vairāk.. 

21.09.2016. skolā notika rudens kross. Piedalījās skolēni no 1.-9.klasei. Šogad kross notika jaunā trasē-mežā pie skolas. Skolēniem patika jaunās pārmaiņas.

 

                                                                              


OLIMPISKĀ DIENA 2016-PADOD BUMBU

23.septembrī notika visā valstī Olimpiskā diena. Musu skolas skolēni arī piedalījās šis dienas aktivitātēs. No rīta tika saaicināti visas skolas skolēni un skolotāji, lai vienoti varētu vingrot.

 


 

Rudens ir bagāts ar dažādām lietām un to pašu varu teikt arī par mūsu skolā pavadītajiem šiem diviem rudens mēnešiem. Esam  ne tikai mācījušies, bet darījuši arī daudzas citas lietas.

Septembra mēnesis skaisti noslēdzās ar skolotājdienas pasākumu „Zem krāsainā lietussarga”. Skolotājām nācās iejusties skolēnu lomās un bija  jāapmeklēt dažādi pulciņi. Varēja padziļināti apgūt pavārmākslu, ievingrināt balsi mūzikas nodarbībā, izkustināt kājiņas tautisko deju pulciņā  un parādīt savas prasmes galda klāšanas kultūrā. Skolotājas cītigi mācījās un darbojās visos pulciņos, tikmēr vecāko klašu skolēni ieņēma skolotāju vietas mācību stundās. Apgūtās iemaņas un prasmes skolotājas atrādījā mazā koncertā. Prieks par skolotāju sniegumu bija ne tikai pašām skolotājām, bet arī mūsu ciemiņiem.  Ciemos bija ieradušies Jānis Ločs un Iveta Loča, kas mums sniedza dvēselisku dziesmu koncertiņu. Šajā jaukajā dienā mūsu ilgadīgajai skolotājai Marijai Guoģei tika pasniegts ministrijas goda raksts par skolotājas ieguldīto darbu. Goda rakstu pasniedza Apes novada domes izglītības darba  speciāliste Gunta Ļuļe.

 


 

19.oktobrī tika organizēts bērnu vismīļākais pasākums „Vakara orientēšanās”.

Lasīt vairāk..

 

Pēcpusdiena „Ceļojums zinībās” 19.10.2016.

Lasīt vairāk..
 


Rudentiņš bagāts vīrs

Kas tad rudens būtu bez ķirbjiem? Ķirbi mēs varam lietot pārtikā, varam dzert ķirbju sulu, bet mēs skolā veidojam ķirbju izstādi. Kādi tik tie ķirbji nav- apaļi, gareni, ovāli. Izstādē ķirbītis pārvētās par pūcīti, par skaistu pelēku pelīti, par vecmāmiņu ar glaunu cepuri. Cik dažādi ir svečturīši ķirbju formā, dzēšgumija un pat cepure. Ķirbis ir bagāts dažādos veidos. Ķirbītis īpašu vietu mūsu skolā arī atrada helovīnu stūrītī, kur bija salidojuši sikspārņi un atrāpojuši zirnekļi. Ķirbītis to visu vēroja. Ceturtās klases skolēni bija tie,kas veidoja sikspārņus, lai izveidotu šo stūrīti par godu helovīniem.

Paldies visiem, kas piedalījās šajā izstādē. Liels paldies skolotājai Marijai Guoģei, par ieguldīto darbu izstādes veidošanā.


Projekts ”Sporto visa klase”

 

Lasīt vairāk..2015.gada 5. novembrī mūsu skolas skolēni Andejs Batņa,Anastasija Lepina,Veronika Kivkucāne,Sindija Zelča, Amanda Sidrabkalēja,Emīls Rubenis,Armands Sidrabkalējs,Amīna Millere un Renāte Ozola-Ozoliņa piedalījās Latvijas speciālo skolu Tautas bumbas sacensībās. Skolēni ieguva 4.vietu starp 12 skolu komandām.   Tā saimniece sagaidīja savus Mārtiņbērnus, kuri bija tālus ceļus gājuši.

Lasīt vairāk..
 

 

Pasākuma „GODS LĀČPLĒŠIEM”  norise mūsu skolā  07.11.16. – 11.11.16.

Lasīt vairāk..

 

 

Ierindas skate


Lasīt vairāk..


 

Izskanējis stāsts par mums pašiem…

Lasīt vairāk..


 

1.a, 2.a un 3.a klases skolēnu skatuves runas konkurss

Lasīt vairāk..


 

Apes novada skolēnu skatuves runas konkurss

Lasīt vairāk..


 

Advente

Lasīt vairāk..


 

ŠOVS „ZIEMASSVĒTKI TV”

Lasīt vairāk..


 

Matemātikas pēcpusdiena sākumskolas klasēm

Lasīt vairāk..


 

Mīlestības nedēļa

Lasīt vairāk..


 

POPIELA- KINO ZELTA DZIESMAS

Lasīt vairāk..


 

Lasītprasmes un pierakstu kvalitātes konkurss
     Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, tā ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, mācību motivācijas un izglītošanās sasniegumu pamats.

Lasīt vairāk..

Gaujienas internātpamatskolas 5.a, 6.a klases lasītprasmes konkursa rezultāti 2017.gada 19.janvārī

Skolēnu pierakstu pārbaude


 

Latvijas Jaunatnes teātra apmeklējums
    Tikšanās ar Mazo Princi
    Piektdien, 17. februārī mums, Gaujienas internātpamatskolas 14 skolēniem, bija iespēja noskatīties Latvijas Jaunatnes teātra muzikālo izrādi bērniem un pieaugušiem ,,Mazais princis” 

Lasīt vairāk..


 

KONKURSS ,,ERUDĪTS 2017”
    Tā mērķis – sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās pašapziņas veidošanos un patriotisko audzināšanu, uzdevumi – padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem, mūzikas un mākslas, literatūras un valodas, sporta, dabas un ģeogrāfijas jautājumiem, kā arī veicināt sadarbības prasmes.

Lasīt vairāk..


 

25. marts – izsūtīto piemiņas dienas atceres brīdis Gaujienā
    Sestdien, 25. martā Gaujienas internātpamatskolas skolēnu grupiņa – Linda, Samanta, Simona, Daina, Agnese, Samanta, Elīna, Ilgvars kopā ar skolotāju I. Poševu devās uz Komunistiskā genocīda upuru atceres brīdi Gaujienas kapsētā pie represēto piemiņas akmens

Lasīt vairāk..