SKOLĒNU PIERAKSTU KONKURSS

            Nu jau devīto gadu janvāra mēnesī skolā notiek skolēnu mācību pierakstu kvalitātes pārbaude. Visu mācību priekšmetu skolotāji izvērtē izglītojamo pierakstus, labākos no katras klases iesniedz metodiskās komisijas vadītājai izvērtēšanai.  Kvalitatīvāko, glītāko pierakstu veidotāji tiek apbalvoti skolas darba līnijā.

            Visglītākie pieraksti nu jau vairākus gadus ir 8.a klases skolniecei Viktorijai Rubenei.

            Šogad pateicības saņem vecāko skolēnu grupā Edīte Gavare (9.a kl.), Kristīne Kalēja (9.a kl.); vidējā vecuma skolēnu grupā –  Simona Tkačenko (5.a kl.), Samanta Priedīte (5.a kl.), Daina Legzdiņa (5.a kl.), Kristers Lubāns (6.a kl.).

            Bieži skolēni jautā: ,,Kādēļ jāpieraksta?” Tas palīdz noturēt interesi, koncentrēties un labāk saprast stāstīto. Tev ir nepieciešami pieraksti, lai atkārtotu mācību vielu.

            Pieraksti, kurus skolēni veic mācību stundu laikā ar roku savās kladēs vai burtnīcās, pozitīvi ietekmē skolēnu sniegumu mācībās.     

            Speciālisti noskaidrojuši, ka tie skolēni, kuri veic pierakstus ar roku, raksta mazāk, bet apstrādā informāciju galvā, izanalizē un pieraksta to svarīgāko. Tieši tas palielina mācību efektivitāti vairākas reizes.

            Veidojiet pierakstus tā, lai tie ir atbalsts un palīgs jums pašiem mācību darbā!

 

5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja Vita Peneze