Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a klases metodiskās komisijas skolotāji 30.septembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tirzas pamatskolu un Cesvaines vidusskolu.

            Pa ceļam kā pirmo apmeklējām SIA ,,Skrīveru saldumi”  konfekšu ,,Gotiņa” ražotni Lizumā. Uzzinājām, ka iecienītās konfektes gatavo tikai no dabiskām izejvielām- piena, piena pulvera, iebiezinātā piena, cukura, glikozes sīrupa, taukvielām un dažādām piedevām. Tajās nav ne  krāsvielu, ne E vielu.  Uzņēmums pircējiem piedāvā deviņu veidu ,,Gotiņas”, kas atšķiras pēc garšas. Ražo klasisko ,,Gotiņu”, ar šokolādi, karameli, zemesriekstiem, lazdu riekstiem, kokosriekstiem, saulespuķu sēkliņām, rozīnēm un dzērvenēm. Mums visiem bija iespēja iepazīties ar  konfektes ,,Gotiņa” ražošanas vēsturi, ražošanas procesu, paši mēģinājām ietīt konfektes (izrādījās, ka tas nebūt nav viegli), kā arī nobaudījām tās.

            Viesojāmies pie kolēģiem Tirzas pamatskolā, noklausījāmies skolas direktores Svetlanas Ziepnieces stāstījumu par skolu, iepazināmies ar skolas un pirmsskolas telpām, sporta halli un sakopto skolas apkārtni, tikāmies ar interešu programmu skolēniem un pedagogiem, noklausījāmies viņu sagatavoto koncertu. Direktore iepazīstināja ar skolas pieredzi interešu izglītībā un metodiskajā darbā. Tā ir iekļaujošās humānās pedagoģijas skola 80 skolēniem, 33 pirmsskolēniem un 17 pedagogiem. Pedagogi strādā pie metodiskā darba tēmām ,,IKT mācību procesa optimizēšana” un ,,Radošās un pētnieciskās metodes stundā”.  Skolā ir sakārtota IKT bāze mācību kabinetos, aprobētas jaunas mācību metodes, apkopoti stundu apraksti. Skolā notiek kursi skolotājiem, motivācijas semināri sadarbībā ar NVO, starptautiskie semināri un starptautiskās pieredzes izzināšana, piedalās starptautiskos projektos COMENIUS, GRUNDTVIG, Erasmus +.

            Apmeklējām arī Cesvaines vidusskolu, kur mūs sagaidīja un laipni uzņēma šīs skolas dvēsele – direktors Didzis Baunis. Skolas ēka ir jauna, uzcelta 2007.gadā, tajā mācās 300 skolēni no vairākiem pagastiem.  Tā pārsteidz ar plašajiem gaiteņiem, akustisko aktu zāli, liftu, daudz stikla interjerā, – moderna ēka, mācību iestāde. Vienīgais trūkums – skolai nav savas sporta zāles. Sporta nodarbībām tiek izmantota pilsētas sporta halle 2 km attālumā no skolas. Mums bija iespēja izstaigāt vidusskolas ēku, apskatīt mācību kabinetus, iepazīties ar metodisko darbu skolā, tā prioritātēm, sasniegumiem un problēmām, dalīties pieredzē dažādu jautājumu risināšanā.

            Noslēgumā apmeklējām skaisto Cesvaines pili – eklektisma mākslas šedevru, kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība.  Ādolfa fon Vulfa pils uzskatāma par vienu no spožākajiem 19.gs. 2. puses arhitektūras sasniegumiem.  Tā kopš 1997. gada iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Akcijas ,,Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros pils ieguvusi goda titulu ,,Sapņu pils”.  Tajā agrāk atradās Cesvaines vidusskola, bet tagad – Cesvaines mūzikas un mākslas skola.

Gida pavadībā izstaigājām pils zāles, nokāpām ledus pagrabā, uzkāpām augstajā pils tornī, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Cesvaini. Diemžēl redzējām arī ugunsgrēka pēdas pils augšējā stāvā, taču sapratām, ka cesvainieši pamazām atjauno savas pilsētas vizītkarti.

            Priecājamies, ka mums bija iespēja doties ekskursijā, pieredzes apmaiņas braucienā.  Tā bija iespaidiem bagāta diena, tā rosinās mūs pavērtēt sevi un meklēt jaunas idejas ikdienas darbā, bet rudenīgās noskaņas dabā mūs vedinās uz gaišu un mierīgu pašapceri.

 

Gaujienas internātpamatskolas

5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja Vita Peneze