Gaujienas internātpamatskolas

5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja Vita Peneze

 

Patriotisko pasākumu mēnesis Gaujienas internātpamatskolā

            Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu, skolā notika tradicionālie pasākumi un audzināšanas stundas, lai vairotu audzēkņos patriotismu un kopības izjūtu.

 

            Patriotisms sākas katra bērna ģimenē, mājās, skolā. Mūsu audzēkņi daudz laika pavada skolā, šīs ir viņu „otrās mājas”.  Audzinātājas, skolotājas ikdienu cenšas ieaudzināt saviem skolēniem cieņu, mīlestību pret savu skolu, cilvēkiem, šo vietu, kur mēs dzīvojam, protams, pret savu ģimeni un mājām.

            Novembra mēnesī organizējam patriotiskos pasākumus, kuri skolēniem liek domāt par to, kas viņiem ir Latvija, kādai ir jābūt Latvijas jaunajai paaudzei. Kā skaista tradīcija jau vairākus gadus skolā ir vienota sarkanbaltsarkanās lentītes nēsāšana pie apģērba.

            Gatavojoties svētkiem, skolotāju Andas Andersones, Lindas Barkovskas un Daces Lubūzes – Vizuliņas vadībā skolas telpas tiek noformētas patriotiskā noskaņā.

            10. novembris – ikgadēja gadskārtu svētku diena, ar kuru beidzas klusais veļu laiks un sākas jautrā ķekatās iešana līdz pat Meteņiem. Skolēni un viņu klases audzinātājas Mārtiņdienu sagaidīja jautri, rotaļīgi, ar dažādām izdarībām, pulcējoties zālē, kur viņus sagaidīja skolotāja Anda Andersone. Mārtiņdiena nav iedomājama bez dažādiem gardumiem un našķiem, ko varēja baudīt ikviens, kurš pabija pasākumā.

            Atzīmējot Lāčplēša dienu, skolotājas Ingas Poševas vadībā notika tradicionālais pasākums ,,Gods Lāčplēšiem”. Vēstures stundās skolēni veica konkursa „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100’’ uzdevumu –  interneta resursos meklēja attēlus un informāciju par Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas vēsturi un izveidoja PowerPoint prezentācijas. Labākās no tām demonstrējām 11. novembra svinīgajā piemiņas brīdī.

            Mājturības stundās skolotājas Marijas Guoģes  vadībā skolēni gatavoja svecīšu plostiņus, pludināšanai Gaujā. Mūzikas stundās skolotājas Agijas Lūses vadībā skolēni mācījās dziesmas  ,,Div`dūjiņas gaisā skrēja”, ,,Tumša nakte, zaļa zāle” u.c..

            4.a, 5.a kl. un 7.b  – 8.b  klases skolēni kopā ar skolotāju Lindu Barkovsku un  Ingu Poševu audzināšanas stundu laikā devās uz Gaujienas kapiem, lai tur uzkoptu Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietas.

            11.novembra pēcpusdienā notika rosīga gatavošanās vakara pasākumam. 9a. klases zēni Tomass un Gints rūpīgi pārbaudīja un sagatavoja lāpas vakara Lāpu gājienam. Skolnieces Renāte, Lauma, Amīna sagatavoja ziedu pušķīšus, ko nolikt uz Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām. Skolēni pulcējās mazajā zālē uz svinīgo piemiņas brīdi. Dega svecītes, skanēja vīru kopas „Vilki” karavīru dziesmas no albuma „Latviešu leģionāru dziesmas”. Tā izskaņā skolēni tika aicināti doties svinīgā lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem, lai godinātu tur atdusošos Lāčplēša ordeņa kavalierus. Aizdedza svecītes, nolika ziedus. Vēlāk, spītējot skarbajam vējam, lāpu gājienā, dziedot latviešu tautasdziesmas, devās uz Gauju, kur pludināja gaismas plostiņus, godinot visus latviešu karavīrus. Atgriežoties skolā, katras klases skolēni savās klases telpās iededza logos svecītes, lai pieminētu mūsu brīvības cīnītājus.

            Skolotāja Dace Lazdiņa organizēja zīmējumu konkursu ,,Veltījums strēlniekiem”. 1.vietu ieguva 8.a klases skolniece Kristīne Mikijanska, 2. vietu – Samanta Priedīte (5.a kl.) un Edīte Gavare (9.a kl.), 3.vietu – Miks Kārkliņš (8.a kl.) un Gatis Makarēvičs (9.a kl.), atzinības  – Kristers Lubāns (6.a kl.) un Arnolds Boikovs (8.a kl.).

            Novembris ir Latvijas laiks, laiks, kad ar mums runā vēstures balss, kad atceramies senos notikumus, godinām tos, kam jāpateicas par mūsu dzimtenes brīvību. Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī,  skolas zālē visi pulcējāmies uz svētku pasākumu ,,Latvijai – 97”.  Koncertā skanēja Latvijas dzejnieku un mūziķu sarakstītie veltījumi mūsu valstij. Šogad literāro kompozīciju sagatavoja un skolas saimi uzrunāja 9.a klases skolēni.  Viņus atbalstīja ansambļa meitenes ar skanīgām dziesmām, kā arī skolas deju kolektīvs. Pasākuma noslēgumā skolas direktore Vita Andersone atgādināja, ka katrs mēs veidojam savu valsti, aicināja visus mīlēt un cienīt savu ģimeni, mājas, skolu, novadu, valsti. Skolēnus sagatavoja skolotājas Agija Lūse,  Vita Peneze, Gunta Briede.

            20. novembrī aicinājām sociālās aprūpes centra ,,Trapene” ļaudis kopīgi ieklausīties domu spēkā, kurš palīdz mums visiem atzīt – es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu!

            Piedalījāmies spēkošanās sacensībās ,,Drošie un veiklie”, ko organizēja Trapenes pamatskola. Tajās piedalījās kaimiņu skolas un  Tilsi skola no Igaunijas. Komandu vērtējumā palikām ceturtie, bet priecājamies, ka Jānis Lubāns (6.a kl.) ieguva 2.vietu pievilkšanās sacensībās, bet Kevins Vorohta (8.a kl.) – 3. vietu.

            Novembra mēneša izskaņā klašu kolektīvi demonstrēja iemaņas Ierindas skatē, ko nu jau septīto gadu organizē  jaunsargu vienības vadītājs Juris Ozoliņš.. Skatē piedalījās izglītojamie no 1. – 9. klasei. Skolēnus sagatavoja skolotāja Ruta Graudiņa un internāta audzinātājas. Skati vērtēja žūrija: Juris Ozoliņš, Mareks Zujevs, Vita Andersone un Marta Zirne. Izglītojamo ierindas mācības prasmes ar katru mācību gadu uzlabojas. Skolēnus vērtēja divās grupās: 1. – 4. klasei un 5. – 9. klasei. Sākumskolas klasēs pirmo vietu ieguva 3.a. klases skolēni, pamatskolas – 5.a klases skolēni. Labākās komandiera prasmes demonstrēja Samanta Priedīte, Gatis Makarēvičs un Jānis Lubāns.

            Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri ar gaišām domām un labiem darbiem bagātināja mūsu valsts svētkus!