Gaujienas internātpamatskolas

sākumskolas skolotāja Svetlana Lārmane

Matemātikas nedēļa

No 18. janvāra līdz 22. janvārim Gaujienas internātpamatskolas sākumskolas klasēs, lai attīstītu atjautību, fantāziju, precizitāti un interesi par matemātiku, notika matemātikas nedēļa. Darbu organizēja skolotājas Anda Andersone un Svetlana Lārmane.

Katru dienu, veicot noteiktus uzdevumus, noskaidrojām katrā klasē atjautīgāko skolēnu – Karīna Petrova (1.a kl.) Alise Svitka (2.a kl.), Mārtiņš Šmoteks (3.a kl.), Linda Lejasmeijere (4.a kl.),  labāko ātrrēķinātāju – Ēriks Zelčs (1.a kl.), Alise Svitka (2.a kl.) , Jānis Ļeļevs (3.a kl.), Linda Lejasmeijere (4.a kl.). Zīmējot pēc norādījumiem un pabeidzot ornamentus, noskaidrojām precīzāko skolēnu rūtiņspēlēs – Karīna Petrova (1.a kl.), Raivis Gasners (2.a kl.), Samanta Tkačenko (3.a kl.), Viktorija Vjazovceva (4.a kl.).

Jautri gāja, kad veicām pētījumu skolas gaiteņos, meklējot norādīto vietu un  objektus,  skaitot, salīdzinot. Pārliecinājāmies, ka ikdienā daudzām lietām paejam garām, tās neievērojot. Ar aizrautību darbojāmies ar ģeometriskām figūrām, veidojot mozaīkas un tangramus.

Secinājām, ka bērni matemātiku labāk izjūt, izprot caur spēlēm un praktiski darbojoties.

Bērniem ļoti patīk šādas pēcpusdienas, kur var darboties gan patstāvīgi, gan komandā.