Gaujienas internātpamatskolas

5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja Vita Peneze

 

Janvāris – lasītprasmes mēnesis

                Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās, attīstoties tehnoloģijām, lasīšanas paradumi ir krasi mainījušies. Lasītprieku izkonkurējis dators, jo grāmatas lasīšana neizraisa tik spēcīgas emocijas kā kārtējā uzvara datorspēlē.

                Laba lasītprasme nosaka skolēna panākumus visos mācību priekšmetos, ar lasīšanas palīdzību atklāj jaunas zināšanas, veido pasaules uzskatu, emocionālo pasauli, bagātina vārdu krājumu, sekmē empātiju, attīsta domāšanas un argumentēšanas prasmes, iztēli, radošumu, uzlabo komunikācijas prasmes, vēlāk palīdz gūt arī profesionālos panākumus, kā arī ir patīkams brīvā laika pavadīšanas veids. Labas lasīšanas prasmes, protams,  uzlabo arī pareizrakstības prasmes.

                12. janvārī 5.a – 9.a klases metodiskās komisijas skolotāji sanāksmē dalījās pieredzē, kā mācību stundās veicina izglītojamo lasītprasmi, kā strādā ar dažādiem tekstiem, jēdzieniem, terminiem, kā māca atlasīt, sistematizēt un grafiski organizēt informāciju.

                Skolotāji  atzina, ka skolēniem  vēlme lasīt rodas, ja viņi patstāvīgi spēj izprast tekstu, novērtēt, analizēt, izteikt savu attieksmi. Vāja lasītprasme padara lasīšanu par nogurdinošu, nepatīkamu nodarbi. Neizjūtot panākumus, skolēni zaudē motivāciju un izvairās lasīt. Grūtības sagādā gan lēnais lasīšanas temps, gan koncentrēšanās spēju trūkums, gan nabadzīgais vārdu krājums, vārdu nozīmes izpratnes trūkums, vārdu minēšana, izlaišana. Informācijas apjoms nemitīgi pieaug, tāpēc grafiskie organizatori ir lielisks palīgs visos mācību priekšmetos.

                21.janvārī skolā notika lasītprasmes konkurss 5.a, 6.a klasei un 7.a, 8.a 9.a klasei. Tā mērķis – veicināt lasītprasmi un pilnveidot tās iemaņas, kā arī sekmēt zināšanu un prasmju radošu izmantošanu konkursā.

                Vidējā vecuma grupā 1.vietu ieguva 6.a klases skolnieks Raivo Ralfs Širvanovs, 2. vietu – Samanta Priedīte (5.a kl.), 3. vietu – Simona Tkačenko (5.a kl.). Vecāko klašu skolēnu grupā 1. vietu pārliecinoši izcīnīja 9.a klases skolēns Kristaps Krievāns, 2. vietu – Jānis Lubāns (6.a kl.), 3. vietu – Gints Kauliņš (9.a kl.). Atzinības ieguva Deivs Vasīlijs Vorohta (5.a kl.), Viktorija Rubene (8.a kl.), Edīte Gavare (9.a kl.).

                Nu jau devīto gadu janvāra mēnesī skolā notiek skolēnu mācību pierakstu kvalitātes pārbaude. Visu mācību priekšmetu skolotāji izvērtē izglītojamo pierakstus, divus labākos no katras klases iesniedz metodiskās komisijas vadītājai izvērtēšanai.  Kvalitatīvāko, glītāko pierakstu veidotāji tiek apbalvoti skolas darba līnijā. Šogad pateicības saņēma Edīte Gavare (9.a kl.), Viktorija Rubene (8.a kl.), Simona Tkačenko (5.a kl.), Samanta Priedīte (5.a kl.), Daina Legzdiņa (5.a kl.).

                Ir daudz dažādu veidu un metožu, kā attīstīt lasītprieku un lasīšanu, kā arī mācīšanos padarīt par aizraujošu, noderīgu, nozīmīgu nodarbi.