Plānojot karjeras nedēļas pasākumus Gaujienas internātpamatskolā, galvenais mērķis bija skolēniem dot informāciju par daudzām un atšķirīgām profesijām. Lai nodomu realizētu, 14. oktobrī 8.a un 9.a klases skolēni devās izziņas braucienā uz Alūksni.

            Vispirms devāmies uz laikraksta ,,Malienas Ziņas” redakciju. Mūs sagaidīja SIA ,,Malienas Ziņas” valdes priekšsēdētāja Aivita Lizdika. Viņa kopā ar pārējiem redakcijas darbiniekiem pastāstīja un parādīja, kā top avīze. Mēs uzzinājām par žurnālista, redaktora, korektora, maketētāja, IT speciālista, uzņēmuma vadītāja pienākumiem. Skolēni bija izbrīnīti par to, cik daudzu cilvēku darbs jāiegulda laikraksta tapšanā. Mēs sapratām, ka, strādājot reakcijā, jābūt gan labām saskarsmes iemaņām, gan jāpārvalda mūsdienu tehnoloģijas; sapratām, ka tas ir komandas darbs.

            Nākošais mūsu izpētes objekts bija dabas muzejs ,,Vides labirints”. Mūs piesaistīja aktīvās darbnīcas ,,Vides ekrāns”, ,,Daba stereomikroskopā”, ,,Skanīgās putnu balsis”. Ieinteresēti vērojām gliemežu un gliemeņu kolekcijas, iepazinām putnu un zīdītāju pasauli, noskaidrojām sava Zodiaka zvaigznāja atrašanās vietu, Zemes ģeoloģisko ciklu. Mēs apbrīnojām eksponātu daudzveidību, brīnījāmies par ilgo, nopietno darbu, ko Verneru ģimene ieguldījusi dabas muzeja izveidē. Mēs sapratām. ka to spēj tikai sava darba entuziasti. Ar interesi klausījāmies Alda Vernera stāstījumu par piedzīvoto, izjusto eksponātu sagādē, par nepieciešamajām zināšanām to apstrādē un izvietošanā. Kad likās, ka viss apbrīnošanas vērtais ir redzēts, tad īstie brīnumi tikai sākās. Tika izslēgts apgaismojums, pēc brīža sāka skanēt mūzika, un minerāli ,,sāka runāt”- mēs vērojām fluorescentos minerālus. Šī kolekcija ir viena no lielākajām Eiropā. Vienlaikus izgaismojās arī mākslas darbi no fluorescentajiem minerāliem, kas ir pasaules mēroga jaunums. Lai šādu muzeju iekārtotu ir jābūt plašām zināšanām bioloģijā, ķīmijā, ģeoloģijā, arheoloģijā, psiholoģijā, IT jomā, celtniecības jomā.

            Paldies ,,Malienas Ziņu” redakcijas darbiniekiem , Verneru ģimenei ,,Vides labirintā” par mums veltīto laiku, sniegto informāciju karjeras izvēlei.

 

Izziņas brauciena organizatore un vadītāja, Gaujienas internātpamatskolas ķīmijas skolotāja Vizma Zīle