Pasākums tika organizēts ar mērķi sniegt informāciju par 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem Rīgā. Saistībā ar šiem notikumiem, sniegt īsu ieskatu Latvijas vēsturē, radīt skolēnos interesi par mūsu valsts vēsturi, veidot patriotisma, cieņas jūtas pret savu valsti. Piedalījās visu klašu skolēni, skolotāji, kam interesē izzināt šī notikuma vēsturi. Pulcējāmies ugunskura vietā pie skolas lapenes.

Sagatavojām ugunskuru ar skolas galdnieka Daiņa Paiķena palīdzību, tas veiksmīgi tika iedegts. Pirms tam, puiši Daniels Kalējs un Ludis Ābele notīrīja laukumu pie ugunskura un lapenes. Pēc launaga visi devāmies uz ugunskuru, kur sagaidījām ciemiņus no Trapenes pagasta, janvāra barikāžu dalībniekus: Jāni Libertu un Juri Puļļu. Iepazīstināju klātesošos ar viesiem, tad īsumā pastāstīju par šī notikuma vēsturisko veidošanos un par 1991. gada janvāri. Tad savās atmiņās dalījās abi barikāžu dalībnieki. Viņu stāstījumi bija interesanti, skolēniem saprotami, ar jauku humora piedevu. Bērni uzmanīgi klausījās, izpētīja Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, ko parādīja viens no ciemiņiem. Skolotāja Maija Morīte bija sarūpējusi siltu tēju un cepumus, ar kuriem mūs visus pacienāja pie ugunskura. Nobeigumā kopīgi nodziedājām tautasdziesmu “Div` dūjiņas gaisā skrēja”.

Pasākums izdevās interesants, saistošs, sirsnīgs, mēs guvām šo kopīguma sajūtu, ko uzsvēra arī abi barikāžu dalībnieki savos atmiņu stāstos par tā laika notikumiem.

Skolēni no 6.-9. klasei 08.01.2016.  vēstures stundās skatījās filmu ”Barikādes. Būt vai nebūt Latvijai?” Manuprāt, mūsu skolā mēs šo valstiski svarīgo vēsturisko notikumu akcentējām un apskatījām no dažādiem redzējumiem, vēstījumiem.

27.01.2016.   I.Poševa