vide3

 

Mūsu skolas tradīcijas un aktivitātes

 

Zinību diena

Rudens kompozīciju izstādes

Skolotāju diena

Pasākums “Gods Lāčplēšiem!”

Ierindas skate

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena

Nakts trasīte

Jaunsargi

Mārtiņdiena

Pirmā Advente

Ziemassvētki

Meteņi

Valentīna diena

Konkurss “Erudīts”

Lieldienas

Jauno dziedātāju konkurss (pirmsskolas grupa)

Teātra dienas (pirmsskolas grupa)

Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkurss

Sporta diena

Pēdējā zvana diena

Pirmsskolas audzēkņu grupas izlaidums

9.klases izlaidums

 

Sprīdītis aicina uz Gaujienu

Invaliditāte nav šķērslis pētnieciskiem pārgājieniem un radošām darbnīcām- saka Sprīdītis- un aicina pusaudžus no 10- 18 gadu vecumam doties  laimi meklēt Gaujienas mežos, purvos, gravās un radošās darbnīcās, nebaidīties no Sīkstuļa pārbaudījumiem pilsdrupās vēju stundā.
Tiekamies  Gaujienas internātpamatskolā no 27.oktobra līdz 31.oktobrim  nometne „Sprīdīša ceļojums pa Gaujienu.”

Nometnes leģenda – Sprīdītis dodas pasaulē un iepazīst vienreizējos Gaujienas  dabas objektus – liegumu, dolomīta atradnes, V veida gravu, lapegļu aleju, savāc informāciju par šiem objektiem, izveido skices stendam. Iepazīstas ar  koksnes pārstrādes uzņēmumu, dzērveņu ražotni, akcentējot, dabas bagātību nozīmi cilvēka dzīvē un cik ilgs laika posms paiet līdz izaug koks vai ražojošs dzērveņu purvs. Radošajās darbnīcās dosim otru elpu it kā nenozīmīgām lietām, kas bieži nonāk konteinerā, mācīsim būt radošiem, šķirot atkritumus, domāt zaļi un iegūto informāciju izmantot savās klasēs un ģimenēs šķirojot atkritumus, racionāli izmantojot  dažādus materiālus. Mērķauditorija caur pasaku elementiem iepazīs dabas unikalitāti , mācīsies to mīlēt un saudzēt, būt zaļi domājoši.

Dalības maksa nav paredzēta, vecākiem jānodrošina bērnam nepieciešamie medikamenti/ ja ārsts tādus noteicis lietot ikdienā/
Pieteikšanās līdz 21.oktobrim 2014.gadam.

Nometni „Sprīdīša ceļojums pa Gaujienu „ sponsorē Latvijas vides aizsardzības fonds, mūs atbalsta arī uzņēmums SIA : Very Berry”
Neskaidrību gadījumā zvanīt nometnes vadītājai Initai Zaharčukai / 29161914/ vai Gaujienas internātpamatskolas direktorei  Vitai Andersonei / 28659919/