Mūsu
skolas tradīcijas un aktivitātes

 

Zinību diena

Rudens kompozīciju izstādes

Skolotāju diena

Tikšanās ar pensionētiem skolotājiem

Pasākums “Gods Lāčplēšiem!”

Ierindas skate

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena

Nakts trasīte

Jaunsargi

Mācību priekšmetu pēcpusdienas – nedēļas

Mārtiņdiena

Pirmā Advente

Ziemassvētki

Meteņi

Zēnu un meiteņu nedēļa

Valentīna diena

Konkurss “Erudīts”

Lieldienas

Jauno dziedātāju konkurss (pirmsskolas grupa)

Teātra dienas (pirmsskolas grupa)

Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkurss

Sporta diena

Pēdējā zvana diena

Pirmsskolas audzēkņu grupas izlaidums

9.klases izlaidums

Laivošana pa Gauju