SKOLAS VĒSTURE

 

.

1957. gadā nodibina Gaujienas internātpamatskolu

1958. gada 1. septembrī skola uzsāk darbību Gaujienas vidusskolas telpās. Šajā laikā skolā mācās tikai 1.- 4. klašu skolēni. Gadu vēlāk sākas skolas internāta telpu celtniecības darbi.

1961. g. 18. oktobrī  internātskolas bērni uzsāk mācības jaunajā skolā.

1958. – 1963. gadam – INTERNĀTSKOLA

1963. – 1966. gadam – VIDUSSKOLA

1966. – 1978. gadam – VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ 8gadīgā SKOLA

1978. – 1993. gadam – BĀREŅU UN  BEZ  VECĀKU APGĀDĪBAS  PALIKUŠO  BĒRNU    INTERNĀTSKOLA

1993. – 2005. gadam – SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA BĒRNIEM  AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

2005.  – 2013. gadam –  SPECIĀLĀ  INTERNĀTPAMATSKOLA

No 2013.gada – GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLA

 

DIREKTORI

 

AGRIS  SALIŅŠ – 1957. – 1965.g.

DAUMANTS  AVENS – 1965. – 1986.g.

JĀNIS  BŪDA – 1986.- 1989.g

VALDIS  LŪSIS – 1989. -1990.g.

MUDĪTE  REIGASE – 1990. – 2006.g.

VITA  ANDERSONE – 2006.g.