Panākumi sportā

Mēs varam
Mūsu pirmās medaļas šajā mācību gadā ieguvām- starptautiskajās sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Mēs varam”. Spēles notika 9. un 10.septembrī Valmierā. Mūsu skola šajās sporta spēlēs piedalās jau astoto reizi, jo šeit iegūstam daudz labu emociju un protams draugus.

 

Futbols

14.septembrī notika Apes un Alūksnes novadu skolu sacensības futbolā ,kur piedalījās arī mūsu skolas zēni. Prieks par mūsu skolas lielāko zēnu panākumiem. Godam nopelnīta 3.vieta un pašiem liels gandarījums par paveikto.

Paldies puišiem-vārtsargam Mārtiņam Žūkuram, spēlētājiem- Jānim un Kristeram Lubāniem, Arnoldam Boikovam, Sandim Sviķim,Leonam Putnanovam, Danielam Kalējam, Edijam Lurinam.

Vislielākais paldies par puišu sagatavošanu sporta skolotājai Rutai Graudiņai.

 

22.09.2016. Apes un Alūksnes novada sacensības futbolā C grupai piedalījās astoņi skolēni:

Jānis Lubāns, Kristers Lubāns, Mārtiņš Žūkurs, Arnolds Boikovs, Edijs Lurins, Leons Putnanovs, Gundars Ilo Malnacis, Daniels Kalējs.

Pavisam kopā uz sacensībām bija ieradušās desmit Apes un Alūksnes novada skolas. Sacensības norisinājās trijās apakšgrupās. Mūsu skolas komanda palika pirmā vietā savā apakšgrupā un tālāk spēlēja finālā.

Finālā bija jāspēlē ar Liepnas internātpamatskolu un Alūksnes valsts ģimnāziju, spēles nospēlēja neizšķirti, pēc tam sekoja pēcspēles metieni, kur mūsu skolas skolēni bija labākie.

Skolēni ar lielāko prieku brauca aizstāvēt skolas godu. Par spēļu rezultātu bija gandarīti.

Liels paldies skolēniem , kas spēja uzdrošināties aizstāvēt skolas godu!

                            

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa

 

 

     2016.g. no 1.-3.aprīlim
norisinājās II Baltijas valstu starptautiskās Bocce sacensības. Mūsu skolu
pārstāvēja komanda šādā sastāvā: Dairis Garais, Lauma Millere, Amīna Millere,
Armands Sidrabkalējs. Izcīnījām 1.vietu.

Sk.Ruta Graudiņa

 

    2015.gada 5. novembrī mūsu skolas
skolēni Andejs Batņa, Anastasija Lepina, Veronika Kivkucāne, Sindija Zelča,
Amanda Sidrabkalēja, Emīls Rubenis, Armands Sidrabkalējs, Amīna Millere un
Renāte Ozola-Ozoliņa piedalījās Latvijas speciālo skolu Tautas bumbas
sacensībās. Skolēni ieguva 4.vietu starp 12 skolu komandām.  
 

 

    2014.g. no 13.maija līdz
19.maijam Gruzijā, Tbilisī notika Eiropas un Eirāzijas Speciālās Olimpiādes 7-a
futbola turnīrs, kuru organizēja Gruzijas Speciālā olimpiāde sadarbībā ar
Eiropas un Eirāzijas Speciālās Olimpiādes reģionālo biroju. Turnīrs paredzēja
zēnu un meiteņu komandu dalību Turnīra kausu izcīņā. No Latvijas komandā tika
iekļautas un piedalījās turnīrā 10 meitenes 6 speciālajām skolām. Turnīrā
pavisam piedalījās komandas no 16 Eirāzijas un Eiropas valstīm, tostarp – 12
valstis ar zēnu komandām un 5 ar meiteņu komandām: Krievijas, Ungārijas,
Gruzijas, Kazahstānas un Latvijas. Latvijas meiteņu komanda ieguva Turnīra
godpilno 1.vietu, zelta medaļas un Turnīra uzvarētāja kausu, aiz sevis atstājot
Ungārijas, Gruzijas, Krievijas un Kazahstānas komandas. Zelta medaļu palīdzēja
izcīnīt mūsu skolas skolniece Agija Pētersone.

Sk.Ruta Graudiņa

 

    No 2014.g. 4.-6.martam
Igaunijas pilsētā Otepā notika SO Baltijas valstu slēpošanas sacensības. Mārtiņš
Lauzis – 700 m distancē ieguva 2.vietu.

 

 Mūsu skolas ''lakstīgalas'' latviešu tautas
dziesmu dziedāšanas sacensībās.

      29. janvārī Alūksnes tautas namā
norisinājās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ''Lakstīgala'' ,kurā
piedalījās arī mūsu skolas meitenes – no 5a.kl. 
un no 9a kl.

Lai piedalītos
konkursā vajadzēja iemācīties no galvas 51 tautas dziesmu.

    Šādas skolēnu sacensības
aizsākās pirms 12 gadiem, pateicoties diriģentam Robertam Zuikam no ASV, kurš
apkopoja latviešu tautas dziesmas izdevumā “Lakstīgala”. Grāmata tika dāvināta
skolām, bet, lai tā negulētu plauktā, tika nolemts rīkot atbilstošu konkursu
skolu komandām.

      Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas
sacensības “LAKSTĪGALA 2016” vērtēja 
žūrijas komisija. Mūsu skolas komanda šajā konkursā ieguva 3 vietu.

Mūzikas skolotāja A. Lūse.

 

       Mūsu skolas
Tautas deju kolektīvs piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos, kuri notika 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā. Deju kolektīvu vada
skolotāja Gunta Briede.

 

No 2012./2013.m.g.
piedalāmies Vidzemes zonas mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs. Mūsu skolas
skolēni ir ieguvuši 3 reizes 1.vietu un vienu reizi 2. vietu. Jau četrus gadus
esam Vidzemes zonas labāko vidū.

2015.gadā ar tērpu kolekciju “Ziedi” ieguvām
2. vietu.

2016.gada 28.janvārī piedalījāmies
Netradicionālo tērpu modes skatē Baltinavā “Es redzēju jūriņā” ar tērpu
kolekciju “Zivtiņas dziedāja dziļajā jūrā, zvejnieka dēliņa gaidīdamas…”.
Ieguvām nomināciju “Lustīgākā tērpu kolekcija”.

Sk. Marija Guoģe

 

Apes novada skolēnu skatuves runas
konkurss

26.11.2015.

 

Konkursam tika gatavoti dalībnieki no 1.a,
2.a un 4.a klases.:

Ēriks Zelčs runāja Ojāra Vācieša dzejoli
‘’Dumjais gliemezis’’,

Raivis Gasners – Ojāra Vācieša dzejoli
‘’Miega dziesma pašam’’,

Linda Lejasmeijere – Viļa Plūdoņa dzejoli
‘’Ozoliņš un beka’’,

Edgars Zelčs – Jāzepa Osmaņa dzejoli ‘’Pēc
piena.’’

 

Rezultāti bija vairāk kā iepriecinoši. Linda
un Ēriks ieguva 1.vietu, Edgars – 2.vietu, Raivis – 3.vietu.

Linda un Ēriks gatavosies Alūksnes un Apes
novadu skatuves runas konkursam.

 7.11.2015.
Skoltāja I.Berķe

 

        Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā, kas
norisinājās 2015.g. 6. martā Gulbenē,  Gaujienas internātpamatpamatskolas 4.klases
skolnieks Deivs Vasīlijs Vorohta ieguva I pakāpes diplomu.

Sk. Inta Berķe

 

 

       Alūksnes un Apes novadu skolēnu skatuves runas konkurss
10.02. 2015.g. Šajā konkursā Vasilijs Deivs Vorohta ieguva I pakāpi un tika
izvirzīts uz Vidzemes zonas konkursu, Agnese Svitka ieguva III pakāpi.

Sk. Inta Berķe

 

 

         Iestudējam muzikāli literāras programmas, koncertējam pagasta kultūras
namā un viesojamies novada skolās, Trapenes sociālās aprūpes centrā.

2014./15.m.g. iestudējām literāri muzikālo programmu "Visas upes
klusu tek, Gauja klusu netecēja…"., kuru parādījām tikai skolas mācību
gada noslēgumā. Šis uzvedums bija emocionāli piesātināts un skaists, tādēļ
turpinām pie tā strādāt, lai varētu apciemot sadraudzības skolas un vecos
ļaudis pansionātā, kuri mūs ļoti gaida.

Sk. Inta Berķe

 

           2014.g. 21.novembrī piedalījāmies Apes novada skatuves
runas konkursā. Šajā konkursā 1. vietu ieguva Vasilijs Deivs Vorohta, 2.vietu –
Agnese Svitka un Samanta Priedīte, 3. vietu – Linda Lejasmeijere.

Sk. Inta Berķe

  

 

No 2005. gada Gaujienas
internātpamatskolā katru gadu pavasarī tiek 
rīkots Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu daiļrunāšanas konkurss. Šā
gada tēma – darbs. Katru gadu pie mums brauc skolēni un skolotāji apmēram no 10
skolām. Konkurss notiek pa klašu grupām. Skolēni mācās uzstāties, veidot
kontaktu ar klausītāju, iepazīt latviešu autoru dzeju.

Skolēni konkursam ir rūpīgi
sagatavojušies. Šajā dienā bērniem ir iespēja iepazīties ar Gaujienu, tās
apkārtni, piedalīties dažādās aktivitātēs, tikties ar grāmatu varoņiem
Karlsonu, Pepiju, Vinniju Pūku, Nezinīti un citiem. Dienas noslēgumā ir
konkursa laureātu koncerts. Arī mūsu skolas skolēni visās klašu grupās katru
gadu ir laureātu skaitā. Šo pasākumu atbalsta Latvijas Bērnu bāreņu fonds,
Bāreņu biedrība, Apes un Alūksnes novadu domes.

Skolotāja Rūta Kliesmete

 

Valsts
izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām
un nevalstiskajām organizācijām, gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas
95.gadadienai, 2012.-2013.gadā īstenoja skolēnu pilsoniskās un patriotisma
audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, piedāvājot iespējas bērniem un
jauniešiem atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam. Skolēnu skatuves
runas un literāro uzvedumu konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” skolēni
izvēlējās daiļdarbus par tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā
puse, tēvzeme, Latvija. Izcilo latviešu dzejnieku I.Ziedoņa un O.Vācieša
80.gadu atceres gadā skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, izmantojot
dzejnieku daiļdarbus.

Šajā
konkursā mūsu skolas 3.klases skolēns Jānis Lubāns nokļuva līdz finālam un
izcīnija 1.vietu. Pasākums norisinājās Rīgas Latviešu biedrības namā.

 

Gaujienas speciālās internātpamatskolas skolēns Mārtiņš Lauzis un sporta skolotāja Ruta Graudiņa no 25.janvāra

līdz 6.februārim piedalījās Pasaules Speciālās Ziemas Olimpiskajās Spēlēs Pyeong Chang 2013 Dienvidkorejā.

 

Koreja_3

 

     Latvijas olimpiskās komandas delegācijā bija deviņi pārstāvji no speciālajām skolām. Olimpiskajās spēlēs piedalījās

ap 1500 dalībnieku no 113 valstīm. Latvijas speciālo skolu meitenes un zēni startēja distanču slēpošanā dažāda

garuma distancēs, kā arī komandu stafetē.

 

Koreja_2

      No Olimpiskajām spēlēm Latvijas delegācija atveda 2 zelta, 1 sudraba, 5 bronzas medaļas.

koreja_1Koreja_4

 

 

     Mārtiņš Lauzis ieguva 5 km distancē sudraba medaļu, 2,5 km distancē bronzas medaļu, kā arī piedalījās komandu

stafetē, kur ieguva zelta medaļu. Liels prieks par panākumiem. Veiksmi turpmāk!

   
R. Graudiņa

Koreja_5

 

 

        2012.g. mūsu skolas
skolnieces piedalījās Eirāzijas atklātajās vieglatlētikas sacensībās Krievijā,
kur Dana Priedīte 100 m distancē izcīnīja 2. vietu, bet Elīna Jansone 400 m un
800 m distancēs ieguva 4.vietu.

Sk. Ruta Graudiņa