GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLA

 

Reģistrācijas apliecības Nr.4422900921

Adrese: „Internātskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV 4339, Latvija
 

Skolas direktore: Vita Andersone

Tālrunis: 64381154      e – pasts:   direktors.gis@ape.lv

Dir. vietniece mācību jomā: Gunta Dumārova

Tālrunis: 64381154

 

Dir. vietniece audzināšanas jomā: Marta Zirne

Tālrunis: 64381154       29151619

 

Skolotāju istaba: 64321028

 

Dir.vietnieks saimnieciskajā jomā: Guntis Solovjovs

Tālrunis: 26021425

 

Lietvede: Tamāra Einberga

Tālrunis: 64381039

 

Grāmatvede: Gita Bauska

Tālrunis: 64381038

Fakss: 64381038