GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLA

 

Adrese:

„Internātskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, Latvija

 

Mājaslapa: http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv

 

Tālrunis: 

Direktore               64381154

Lietvede                64381039

Grāmatvede          64381038

 

e – pasts: direktors.gis@ape.lv