Skolā tiek realizētas:

Pamatizglītības programma kods 21011111.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem kods 21015911.

Pirmsskolas izglītības programma kods 01011111.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem kods 01015511.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811).

Speciālās pamatizglītības programma izgllītojamiem ar psihiskās veselības traucējumiem kods 21015711

 

IntasvetaIlutaKristineMarijaJogita