Gaujienas internātpamatskolas padomes sastāvs 2016/2017 m.g.

 

padome_13

 

N.p.k.

Vārds, uavārds

Amats

1.

Santa Polozova

Skolas padomes vadītāja

vecāks

2.

Vineta Valtiņa

vecāks

3.

Viesturs Dandens

Apes novada izpilddirektors

4.

Vita Andersone

skolas direktore

5.

Gunta Dumarova

direktores vietniece izglītības jomā

6.

Marta Zirne

direktores vietniece audzināšanas jomā

7.

Guntis Solovjovs

direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

8.

Dagnija Lukjanoviča

 sociālais pedagogs

9.

Linda Lukjanoviča

vecāks

10.

Sanita Rozniece

vecāks

11.

Ervīns Boikovs

Skolēnu pārstāvis

12.

Aiga Bērziņa

Bērnu sociālās aprūpes centra sociālā aprūpētāja

13.

Lilija Pliškina

Arodbiedrības pārstāve