Iepirkumi 2019. gadā

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS PAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS

(Nolikums)   (Pielikums)

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām.

(Nolikums)   (Pielikums) 

Noslēgtie līgumi 2019.gadā

Pārtikas iepirkums Izglītojamo ēdināšanai Gaujienas pamatskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus.

(Pielikums1) (Pielikums2) (Pielikums3)  (Pielikums4)  (Pielikums5) (Pielikums6

Iepirkumi 2018. gadā

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus.
SIA_Smiltenes_piens ,      SIA_MD ,      SIA_Kabuleti_fruit ,        SIA_ALTA ,        Sanitex

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS

(Nolikums)   (Pielikums) 

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām.

(Nolikums)   (Pielikums)   (Noslēgtie līgumi)

Iepirkumi 2017. gadā

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS.

(Nolikums, tehniskā informācija)   (Pielikums)  (Pielikums Nr. 1)

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām.
(Nolikums).  (Tehniska specifikācija)

Noslēgtie līgumi 2017.gadā

Pārtikas iepirkums Izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus.

(Pielikums)  (Pielikums1) (Pielikums2) (Pielikums3)  (Pielikums4)  (Pielikums5)

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām.
(Līgums).

Iepirkumi 2016. gadā  

 

Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpmatskolas vajadzībām (pieejams šeit)

 

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit)

Piegādātās malkas sagatavošana Gaujienas internātpamatskolai (pieejams šeit)    

 

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā, piemērojot

Zaļā iepirkuma kritērijus  (pieejams šeit) 

 

Informatīvs paziņojums par Publiskā iepirkuma "Pārtikas iepirkums izglītojamo


ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā, piemērojot Zaļā iepirkuma kritērijus"
rezultātiem  (pieejams šeit) 

 

Maizes un konditorejas izstrādājumu iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas
internātpamatskolā, piemērojot Zaļā iepirkuma kritērijus  (pieejams šeit 1 )  (pieejams šeit 2 )

 

Noslēgtie līgumi 2016.gadā

                   

Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit 1 )  (pieejams šeit 2 )

 

Kurināmās malkas iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit)

 

Piegādātās malkas sagatavošana (pieejams šeit)

 

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā,
piemērojot Zaļā iepirkuma kritērijus  (pieejams šeit 1 )  (pieejams šeit 2 )

 

   

Iepirkumi 2015.gadā

 

Saimnicības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit)

 

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātskolas vajadzībām (pieejams šeit)

 

Noslēgtie līgumi 2015.gadā

 

Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit, šeitšeit)

 

Noslēgtie līgumi 2014.gadā

 

Saimniecības un kancelejas preču piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit)

Higiēnas un saimniecības preču piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit)

Saimniecības un kancelejas preču piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām(pieejams šeit)

Gaujienas internātpamatskolas telpu remonts (pieejams šeit)

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (pieejams šeit)