Pulciņi 

Gaujienas internātpamatskolas Interešu izglītības nodarbību saraksts

2018./ 2019. m.g. otrajam pusgadam

 

 

Diena

Laiks

Nosaukums

Vieta

Vadītājs

Pirmdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

14:30 – 15:10

Floristika

Matemātikas kab.

D. Lubūze- Vizuliņa

14:30 – 15:30

Rokdarbi

5.- 9.kl.

Mājturības kab.

M. Guoģe

Trešdiena

8:10 – 8:50

Ansamblis

1.- 4. kl.

Mūzikas kab.

S. Reķe

15:10 – 15:50

Sports 5.-9. kl.

Sporta zāle

R. Graudiņa

Ansamblis 5.- 9. kl.

Mūzikas kab.

S. Reķe

15:10 – 16:30

Dejas 1.-4. kl.

Mazā zāle

G. Briede

Ceturtdiena

13:30 – 14:10

Zīmēsim angliski

1.a/2.a,2.b/3.b

Angļu val. kab.

D. Lazdiņa

13:30 – 18:30

Jaunatnes darbs

2.a/4.a kl. kab./zāle

A.Andersone

14:20 – 15:00

Nodarbības ārā

Skolas pagalmā

I.Liberte

15:00 – 16:00

Rokdarbi

5.- 9.kl.

Mājturības kab.

M. Guoģe

 

                                                                         Direktora vietniece izglītības jomā G. Dumārova