10.03.2017.

Gaujienas internātpamatskola aicina skolēnu vecākus, aizbildņus un pašvaldību sociālos darbiniekus uz

ATVĒRTO  DURVJU  DIENU

Lasīt vairāk..


2017.gada 14.martā

Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs sadarbībā ar VISC

“Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”

Lasīt vairāk..