Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

www.uzdevumi.lv.

 

Attālinātā mācību procesa norise Gaujienas pamatskolā.

2.septembris Gaujienas pamatskolā

Zinību dienas pasākums plkst.14.00

Skolēnu vecāku sapulce 15.00

Skolas autobusa kursēšanas laiks 2.09.2019.

7.50-Alūksne

9.30 – Ape

10.30- Smiltene

11.30 – Rūjiena

12.30 – Valka

 


Par emocionālās vardarbības mazināšanu vienaudžu vidū

Lasīt vairāk..


2018 gada 9. jūnijā.

Gaujienas internātpamatskolas 60 gadu jubilejas pasākums.

Lasīt vairāk..


11.05.2018.

Gaujienas internātpamatskola aicina skolēnu vecākus, aizbildņus un pašvaldību sociālos darbiniekus uz

ATVĒRTO  DURVJU  DIENU

Lasīt vairāk..


10.03.2017.

Gaujienas internātpamatskola aicina skolēnu vecākus, aizbildņus un pašvaldību sociālos darbiniekus uz

ATVĒRTO  DURVJU  DIENU

Lasīt vairāk..


2017.gada 14.martā

Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs sadarbībā ar VISC

“Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”

Lasīt vairāk..