Par skolu

 

 

Mācību darbs

 

 

Pulciņi

 

 

Audzināšanas darbs

 

 

 

Gaujienas internātpamatskola ir Apes novada domes izglītības iestāde, kas atrodas Apes novada Gaujienas pagastā un darbojas saskaņā ar 2013.gada 28.februāra apstiprināto skolas nolikumu.
Skolā mācās bērni no Apes, Alūksnes,Valkas un Gulbenes novadiem

Gaujienas internātpamatskola atrodas Apes novada Gaujienas pagastā, Gaujas upes krastā. Aizvadītajā gadā nosvinējām skolas 60 gadu jubileju. Skolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nav mainījusies – internātskola ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts. Skolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs.

Skola realizē 7 izglītības programmas un nodrošina atbalsta pasākumus : ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, logopēdu un psihologa konsultācijas, medicīnisko palīdzību, smilšu terapijas nodarbības. Izglītojamo problēmas palīdz risināt sociālais pedagogs. Attīstības plānā paredzam paplašināt terapiju piedāvājumu.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Modernizēts mācību process. Plaša bibliotēka. Sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunots sporta inventārs.

Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās – sporta, tautas deju, floristikas, mūzikas, rokdarbu un dabas zinībās. Trešo gadu vizuālās mākslas pulciņa nodarbības vadām angļu valodā. Skolai ir plaša teritorija pastaigām un sporta aktivitātēm. Rotaļu laukums un sporta laukums, kā arī sajūtu taka.

Izglītojamie piedalās dažādās sacensībās un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās. Projektā ‘’Sporto visa klase’’ un ‘’Latvijas skolas soma’’.

2018./2019. mācību gadā Gaujienas internātpamatskolā mācās 94 izglītojamie no 28 pagastiem.

Skolas sponsori un sadarbības partneri ir Latvijas Bērnu Bāreņu fonds, organizācija ‘’Palīdzēsim.LV’’, studentu korporacija ’’Tervetia’’, SIA ‘’Vaidens’’ SIA ‘’Very Berry’’.

 

 

Pedagogu kolektīvs 2017./2018.m.g.